Μια πολύ καλή παρουσίαση με αναλυτικά στοιχεία και εικόνες, για τους περσικούς πολέμους θα βρείτε εδώ http://www.slideshare.net/skabardon/ss-3851239