Διαδραστικοί ιστορικοί χάρτες της Μεσογείου, από το Μινωικό πολιτισμό μέχρι το Μεσαίωνα, εδώ http://explorethemed.com/MapsEl.asp