Ένας εκπαιδευτικός ιστοχώρος του ΥΠΠΟ για παιδιά και εκπαιδευτικούς. http://www.culture.gr/culture/mystras-edu/