Ένα online παιχνίδι για τα γεωγραφικά διαμερίσματα της Ελλάδας http://www.purposegames.com/game/764bdf46a9 κατάλληλο για τη Μελέτη Περιβάλλοντος της Δ’ τάξης.