Εξαιρετικός ο ιστότοπος του Υπουργείου Πολιτισμού  http://www.parthenonfrieze.gr/#/home για να περιηγηθείτε και να γνωρίσετε τις λεπτομέρειες του Παρθενώνα και της Ζωφόρου του. Έχει και παιχνίδια εμπέδωσης για τη Ζωφόρο.  Πολύ χρήσιμο βοήθημα για την ιστορία της Δ΄ τάξης.