Είναι γνωστό ότι οι εκπαιδευτικοί (οι ευσυνείδητοι τουλάχιστον) ζουν ένα επαγγελματικό στρες. Μετρήστε το δικό σας στρες συμπληρώνοντας ένα ερωτηματολόγιο από την Ιατρική σχολή του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών που μετράει το στρες των εκπαιδευτικών. http://www.teacherstress-survey.gr/?_tmc=3WLt1Dnwl_IA3QFgSb6plUmWf7qx2I0_pA8vVhdl38s

Στο τέλος μπορείτε να κατεβάσετε και χρήσιμες πληροφορίες για τη διαχείριση του άγχους.