Τα windows περιλαμβάνουν ένα πρόγραμμα που λέγεται Movie maker. Υπάρχουν κι άλλα αντίστοιχα προγράμματα δημιουργίας και επεξεργασίας βίντεο. Με ένα τέτοιο πρόγραμμα λοιπόν και χωρίς ιδιαίτερες γνώσεις (μια αναζήτηση στο διαδίκτυο ή ένας καλός φίλος που έχει εκπαιδευτικό blog μπορεί να βοηθήσει) ενώνετε εικόνες και ήχους και δημιουργείτε ωραίες και ζωντανές παρουσιάσεις για να προβάλετε τις δημιουργίες των μαθητών σας στο διαδίκτυο. Με μια δωρεάν εγγραφή στο Youtube μπορείτε να τις ανεβάσετε εκεί ή να τις αναρτήσετε στο σχολικό ιστότοπο. Δείτε για παράδειγμα την τελευταία έμπνευση των μαθητών μου http://50dim-patron.ach.sch.gr/blog/post.php?id=2332