Με το δωρεάν λογισμικό DuckLink Software μπορείτε να πάρετε σε εικόνα όλη την επιφάνεια εργασίας, ή μέρος αυτής, ή μια συγκεκριμένη περιοχή από μια ιστοσελίδα και αφού κάνετε πάνω της σημειώσεις και βελάκια, μπορείτε να την αποθηκεύσετε ή να την τυπώσετε ή να τη στείλετε σε άλλους. Εξαιρετικά πρακτικό και χρήσιμο. Είναι μια εξέλιξη του Print Screen που έχουν ήδη τα windows.