Σε αυτό τον ιστότοπο http://www.energolab.gr/index.asp?c=12 του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, μπορείτε να βρείτε τα πάντα για την ενέργεια. Ενημέρωση, δραστηριότητες, παιχνίδια και εκπαιδευτικό υλικό.