Στο http://www.e-bug.eu/gk_home.aspx?cc=gk&ss=1&t=Greece:%20Welcome%20to%20e-Bug θα βρείτε, στα ελληνικά, άφθονο υλικό για μικρόβια, βακτήρια, ιούς, κανόνες υγιεινής και φυσικά τα ανάλογα παιχνίδια. Ιδανικό για τη Φυσική της Στ΄ τάξης και όχι μόνο.