γλωσσική διδασκαλία

Το συγκεκριμένο ιστολόγιο δημιουργήθηκε για να συνοδεύσει την ψηφιακή εφαρμογή: Η περιγραφή έργου τέχνης και η λογοτεχνική έκφραση: το παράδειγμα της Ασπίδας του Αχιλλέα Μια διαθεματική πρόταση διδασκαλίας Μαρία Ακριτίδου […]