Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη. Ψηφιακό υλικό

http://www.heraklion.gr/vikelaia/index_gr.html Η ιστοσελίδα αξιοποιεί ψηφιακά το υλικό της βιβλιοθήκης μέσα από αρχεία ιστορικών εγγράφων (Ξεφυλλίζοντας την ιστορία), αρχεία βίντεο (Κινούμενες ματιές), φωτογραφικά αρχεία (Όψεις της πόλης)και ήχων (Κρητικά ακούσματα).

Αφήστε μια απάντηση