Η Καστροπολιτεία του Μυστρά

Η Καστροπολιτεία του Μυστρά :: Εκπαιδευτικός ιστοτόπος του υπουργείου Πολιτισμού

Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα:

  • να γνωρίσουν τα σημαντικά ιστορικά γεγονότα – σταθμούς και τις εξελίξεις που οδήγησαν στην ίδρυση του Μυστρά, στο πλαίσιο του κατακερματισμού της Βυζαντινής αυτοκρατορίας, κατά την υστεροβυζαντινή περίοδο,
  • να κατανοήσουν το ρόλο που διαδραματίζουν σημαντικές προσωπικότητες αλλά και ο απλός λαός στην ιστορία του Μυστρά,
  • να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που τους δίνονται για να ασχοληθούν με την τοπική ιστορία και
  • να διδαχθούν εκφάνσεις της βυζαντινής ιστορίας που δεν περιλαμβάνονται στη διδακτέα ύλη.

Αφήστε μια απάντηση