Στο blog Free Technology for Teachers υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα ανάρτηση Seven Videos All Educators Should Watch .

Για να ενσωματώσω και τα 7 video  στη δημοσίευση αξιοποίησα τη δυνατότητα που δίνει το YouTube να δημιουργούμε τις δικές μας λίστες.  Με αυτό τον τρόπο δεν χρειάζεται να ενσωματώσουμε ένα ένα τα video αλλά μπορούμε να ενσωματώσουμε όλη τη λίστα.

Πως μπορούμε αυτή τη δυνατότητα να τη χρησιμοποιήσουμε για τους μαθητές μας;

Αν δεν σκεφτόμαστε όπως η Ένωση Δασκάλων της Βρετανίας που πριν 3 χρόνια ζητούσε να κλείσει το YouTube αλλά στο πως θα αξιοποιήσουμε τη ύπαρξη του, μπορούμε για παράδειγμα τις λίστες να τις ενσωματώσυμε στο blog με τα μαθήματα μας.

Έτσι για να ενημερώσω τους μαθητές μου για την ασφάλεια στο διαδίκτυο, αποφεύγοντας ένα κείμενο – σαν   την Εγκύκλιο για θέματα ασφαλούς χρήσης του διαδικτύου του ΥΠΔΒΜΘ που θεωρώ ότι δεν θα τη διάβαζαν- προτίμησα να δημιουργήσω μια λίστα με τα video του κόμβου  Saferinternet.gr και να τα ενσωματώσω στο blog του σχολείου.

Δείτε τα 7 video στη λίστα