Η υπηρεσία EduTubePlus είναι μία ολοκληρωμένη, πολύγλωσση, Ευρωπαϊκή διαδικτυακή υπηρεσία για την παιδαγωγική αξιοποίηση εκπαιδευτικών βίντεο στα σχολεία. Περιλαμβάνει μία on-line βιντεοθήκη με μερικές χιλιάδες βίντεο μικρής διάρκειας, που σχετίζονται με τα σχολικά προγράμματα σπουδών και προέρχονται από εκπαιδευτικές τηλεοράσεις και από καταξιωμένους παραγωγούς εκπαιδευτικών βίντεο της Ευρώπης, μαζί με εργαλεία προς εκπαιδευτικούς και μαθητές για να εμπλουτίζουν τη βιντεοθήκη με δικό τους υλικό, να σχεδιάζουν, να αναπτύσσουν, να μεταφράζουν και να μοιράζονται εκπαιδευτικά σενάρια και διαδραστικά μαθήματα που αξιοποιούν βίντεο, να αναζητούν αποδοτικά υλικό με όρους των προγραμμάτων σπουδών, στη γλώσσα τους και να αξιοποιούν βίντεο στη σχολική τάξη ως εργαλείο ενεργητικής μάθησης.