Απόδειξη του 1ου θεωρήματος στο αρχείο pithagoras1.

1o Φύλλο εργασίας στις μετρικές σχέσεις σε ορθογώνιο τρίγωνο και σε μορφή pdf .

Απόδειξη του πυθαγορείου θεωρήματος στο αρχείο pithagoras2.

Απόδειξη του IV θεωρήματος στο αρχείο pithagoras3.

2o Φύλλο εργασίας στις μετρικές σχέσεις σε ορθογώνιο τρίγωνο και σε μορφή pdf.

Ασκήσεις στις μετρικές σχέσεις σε ορθογώνιο τρίγωνο.