Από  τη δωρεάν ηλεκτρονική βιβλιοθήκη  free ebooks το βιβλίο Στοιχεία Εὐκλείδου.

Η online έκδοση από τη Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών (Σ.Ε.Μ.Φ.Ε.) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.)