Υπό εποπτεία η μισθοδοσία 760.000 υπαλλήλων
Ο λόγος για την Ενιαία Αρχή Πληρωμών η οποία ενεργοποιείται μέσα στο δίμηνο Νοεμβρίου ? Δεκεμβρίου με στόχο όπως λένε στο υπουργείο Οικονομικών να βάλει «τάξη» στην μισθοδοσία του στενού και ευρύτερου Δημόσιου τομέα και να συμβάλει στην εξοικονόμηση 100 εκατ. ευρώ εντός του 2011.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής ευρήματα η μείωση των δαπανών μισθοδοσίας μπορεί να ξεπεράσει το ποσό που έχει προϋπολογιστεί καθώς έχουν διαπιστωθεί υπάλληλοι «φαντάσματα» που πληρώνονται χωρίς να προσφέρουν τις ?υπηρεσίες τους, παράτυπες περιπτώσεις πληρωμών από δύο φορείς, χορήγηση αμοιβών που δεν συνάδουν με την θέση του υπαλλήλου, μισθών πάνω από το πλαφόν που ορίζεται βάσει προϋπηρεσίας. Ακόμη έχει βρεθεί πως υπάλληλοι λαμβάνουν επιδόματα χωρίς να έχουν προσκομίσει στην υπηρεσία τους τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Παράλληλα με την Ενιαία Αρχή Πληρωμών σε πλήρη εξέλιξη θα κλείσει και το παραμικρό παραθυράκι φοροδιαφυγής . Κι αυτό καθώς θα γίνεται άμεσα η διασταύρωση αποδοχών και δηλωθέντων εισοδημάτων από την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) . Γιατί έχει διαπιστωθεί πως πέρυσι περίπου 180.000 μισθωτοί από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα δήλωσαν ανακριβή στοιχεία , κατά κύριο λόγο χαμηλότερα εισοδήματα από αυτά που ελάμβαναν στην πραγματικότητα.

Επιπλέον η λειτουργία της ΕΑΠ αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να τεθεί σε ισχύ το ενιαίο μισθολόγιο που όπως όλα δείχνουν θα οδηγήσει σε νέες περικοπές επιδομάτων σε ποσοστό το οποίο δεν μπορεί να υπολογιστεί επί του παρόντος καθώς η διαβούλευση με την ΑΔΕΔΥ μόλις άρχισε.

Η ολοκλήρωση του νέου συστήματος πληρωμών βρίσκεται στο τελικό της στάδιο. Όπως μας λέει ο κ. Διομήδης Σπινέλλης γενικός γραμματέας της ΓΓΠΣ (η οποία «τρέχει» την Ενιαία Αρχή Πληρωμών) μέχρι σήμερα έχουν πιστοποιηθεί 4.000 εκκαθαριστές πληρωμών και έχουν ενσωματωθεί στο σύστημα τα στοιχεία 250.000 υπαλλήλων.

«Στόχος μας είναι στο άμεσο μέλλον να πληρώνονται από τη ΕΑΠ οι 20 μεγαλύτεροι φορείς του Δημοσίου απ΄ αυτούς που ήδη έχουν ενσωματωθεί στο σύστημα. Στη συνέχεια και μέχρι το τέλος του Δεκεμβρίου θα πληρώνονται από αυτήν όλοι οι υπάλληλοι της κεντρικής κυβέρνησης και στις αρχές του 2011 όσοι υπηρετούν στην γενική κυβέρνηση», προσθέτει.

Δηλαδή η αρχή θα γίνει από τα υπουργεία και θα ακολουθήσουν νοσοκομεία , ασφαλιστικά ταμεία και τα υπόλοιπα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου. Στη συνέχεια σε μία τρίτη φάση θα μπουν στο σύστημα και οι υπάλληλοι στην τοπική αυτοδιοίκηση. Εδώ η ενσωμάτωση τους στην ΕΑΠ πήγε πίσω λόγω των αλλαγών που έφερε στην δομή της τοπικής αυτοδιοίκησης ο «Καλλικράτης».

Τώρα όσον αφορά στις περικοπές που θα προκύψουν αυτές δεν θα αφορούν μόνο σε πλασματικές υπερωρίες και υπερβολικές αμοιβές για συμμετοχή σε ειδικές επιτροπές που αποτελούν ?κοινή πρακτική αλλά και από την εξάλειψη παράτυπων αμοιβών που όπως σημειώνουν υπηρεσιακοί παράγοντες του υπουργείου Οικονομικών μοιάζουν με ανέκδοτο.

Ειδικότερα επειδή πλέον οι εκκαθαριστές (πρόκειται για τους υπεύθυνους μισθοδοσίας σε κάθε δημόσια υπηρεσία) θα διώκονται για παράβαση καθήκοντος αν τα στοιχεία που στέλνουν είναι ανακριβή ζητούν από τους υπαλλήλους τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Έτσι έως τώρα έχουν προκύψει περιπτώσεις υπαλλήλων που λαμβάνουν επίδομα τέκνων χωρίς να έχουν προσκομίσει ληξιαρχικές πράξεις γέννησης των παιδιών τους, ή άλλων που λαμβάνουν για παράδειγμα επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών και από τον φάκελο τους λείπει ο σχετικός τίτλος σπουδών.

Επιπρόσθετα εκκαθαριστές αναζητούν υπαλλήλους των οποίων το όνομα βρίσκεται στις καταστάσεις μισθοδοσίας αλλά δεν απασχολούνται στην συγκεκριμένη υπηρεσία και κάποιους που πληρώνονται από δύο φορείς του δημόσιου τομέα.

Τέλος να σημειώσουμε πως όλες οι πληρωμές θα γίνονται μόνο μέσω τραπεζικών λογαριασμών και όσοι υπάλληλοι δεν έχουν απογραφεί δεν θα πληρώνονται.

Εφημερίδα ΗΜΕΡΗΣΙΑ
Ρεπορτάζ Κώστας Τσαχάκης.