Στο  GeoGebra , μπορούμε να εισάγουμε κώδικα Latex χρησιμοποιώντας το εργαλείο Εισαγωγή κειμένου . Για παράδειγμα, για να γράψουμε το  Πυθαγόρειο θεώρημα δηλ. την εξίσωση α 2 = β 2 + γ 2, πρέπει να χρησιμοποιούμε Latex κώδικα, επειδή το πρόγραμμα δεν είναι ικανό να δημιουργήσει εκθέτες, με εξαίρεση τις εξισώσεις ή εκφράσεις εισαχθούν στο πλαίσιο Εισαγωγή.  Αν δεν χρησιμοποιήσουμε Latex, η εξίσωση μας θα εμφανιστεί  γ2 = α2 + β2 .

Οδηγίες

1.)  Να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο κειμένου, κάντε κλικ στο βέλος στο εικονίδιο για την εμφάνιση άλλων  εργαλείων, στη συνέχεια, επιλέξτε Εισαγωγή κειμένου.

Σχήμα 1 – Η Εισαγωγή κειμένου εργαλείο

Αφού κάνετε κλικ, εμφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου θα πρέπει να εμφανιστεί (βλ. Σχήμα 2).

2.)    Στο πλαίσιο κειμένου, βεβαιωθείτε ότι το Τύπος Latex είναι επιλεγμένο, πληκτρολογήστε την ισότητα όπως φαίνεται στο πλαίσιο.  Το ^ είναι ο κωδικός που χρησιμοποιείται για την ύψωση σε δύναμη.

Σχήμα 2 – Η Εισαγωγή πλαισίου κειμένου Κείμενο

3.)  Πατήστε το κουμπί OK όταν τελειώσετε.  Το κείμενό σας πρέπει να μοιάζει με αυτό που φαίνεται στο Σχήμα 2.

Αν θέλουμε να συνδυάσουμε  κείμενο και μαθηματικές εκφράσεις σε Latex, θα πρέπει να διαχωρίσουμε το κείμενο και το μαθηματικό τύπο.  Για να γίνει αυτό, πρέπει να επισυνάψουν τα μαθηματική έκφραση με σημάδια δολαρίων.  Για παράδειγμα, αν θέλουμε να γράψουμε

Η υποτείνουσα ενός ορθογωνίου τριγώνου με πλευρές β και γ είναι ίσο με το

πρέπει να γράψουμε

Η υποτείνουσα ενός ορθογωνίου τριγώνου με πλευρές β και γ είναι ίσο με το $  \sqrt{ β ^2 + γ ^2 } $

Η έξοδος του κώδικα που γράφεται παραπάνω φαίνεται παρακάτω.

Σχήμα 4 – Έξοδος  του κώδικα κειμένου και Latex στο GeoGebra

Παρακάτω είναι μερικά από τα πιο κοινά σύμβολα που χρησιμοποιούνται στο GeoGebra.

LaTeX εισόδου Αποτέλεσμα
a \cdot b a \cdot b
\frac{a}{b} \frac{a}{b}
\sqrt{x} \sqrt{x}
\sqrt[n]{x} \sqrt[n]{x}
\vec{v} \vec{v}
\overline{AB} \overline{AB}
x^{2} x^2
a_{1} a_{1}
\sin\alpha + \cos\beta \sin \alpha + \cos \beta
\int_{a}^{b} x dx \int_{a}^{b}xdx
\sum_{i=1}^{n} i^2 \sum_{i=1}^{n}i^2