Δωρεάν προγράμματα για διαδραστικούς

Classic Whiteboard

whiteboard.zipx

Διαδραστικός Πίνακας eBeam Capture 2.2.3


Wiimote Whiteboard

To  Pintar Math Toolbox είναι λογισμικό για ενίσχυση της διδασκαλίας. Είναι ένα πολύ αποτελεσματικό εργαλείο για τη διδασκαλία στα χέρια ενός  δημιουργικού δασκάλου. Προχωρημένα μαθηματικά, ακόμη και έννοιες της επιστήμης είναι δυνατόν να εξηγηθούν εύκολα με 2D και 3D απεικονίσεις.  Το λογισμικό είναι ιδανικό για χρήση για τα μαθήματα σε ένα διαδραστικό πίνακα.