Από το πανελλήνιο σχολικό δίκτυο υπάρχουν μεταδόσεις στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://iptv.sch.gr/live.

Για παράδειγμα  βίντεο για την ασφάλεια στο διαδίκτυο.

O Ενημερωτικός Κόμβος  του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου  Ασφάλεια στο Διαδίκτυο.

Για να γίνει αντιληπτό ότι η ασφάλεια στο διαδίκτυο αφορά όλους δείτε το παρακάτω βίντεο