Ο Μ Ι Λ Η Τ Ε Σ   Τ Η Σ  Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ

«ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΜΙΛΗΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ»

ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010, 5μ.μ

Σ Τ Ο  Ι Δ Ρ Υ Μ Α  Ε Υ Γ Ε Ν Ι Δ Ο Υ

http://www.eugenfound.edu.gr

(Με αφορμή την είσοδο του «φ» tophi.gr στην 2η πενταετία της κυκλοφορίας του)

Μιχάλης Κολουντζάκης: Καθηγητής στο Τμήμα Μαθηματικών του Παν/μιου Κρήτης

Γιάννης Μοσχοβάκης: Καθηγητής στο Τμήμα Μαθηματικών του Παν/μιου UCLA

Στέλιος Νεγρεπόντης : Ομότ. Καθηγητής στο Τμήμα Μαθηματικών του Παν/μιου Αθηνών

Ηρακ. Πολεμαρχάκης: Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών του Πανεπιστημίου Warwick της Μεγ. Βρετανίας

Παναγιώτης Σουγανίδης: Καθηγητής στο Τμήμα Μαθημ/κών στο The University of Chicago