ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΓΩΝΙΩΝ    Μια άλλη προσέγγιση για το άθροισμα γωνιών…..