Επιμόρφωση Β’ επιπέδου στους Μαθηματικούς

Ελπίζοντας ότι θα είναι μια δημιουργική περίοδος σας καλωσορίζουμε στο Blog που δημιουργήθηκε στα πλαίσια των προγραμμάτων επιμόρφωσης Β’ επιπέδου στα 2 ΚΣΕ του Ν. Μαγνησίας

Εκ μέρους των επιμορφωτών

Γιώργου Κομίνη

Βαρβάρας  &  Χρυσούλας Μακρή