” Ένας μαθηματικός είναι ένας τυφλός άνθρωπος σε ένα σκοτεινό δωμάτιο ψάχνει για μια μαύρη γάτα  η οποία δεν είναι εκεί. “
Charles Darwin

Εύλογα Ερωτήματα σχετικά με τη χρήση των ΤΠΕ στη τάξη

  1.  Απαιτείται πολύ περισσότερος  χρόνος  για την ύλη που καλύπτεται σε σχέση με  τη διδασκαλία χωρίς την παρουσία τους. Αξίξει τον κόπο;
  2. Που βρίσκεται το σημείο ισορροπίας μεταξύ της «μετωπικής» διδασκαλίας  και της συνεργατικής μάθησης;
  3. Στη σημερινή ψηφιακή εποχή όλα θέλουμε να είναι μετρήσιμα και στοχευόμενα, μπορεί να ισχύει αυτό στη διαδικασία της μάθησης ;