Ένα ενδιαφέρον video από το blog  Μαθηματική Εκπαίδευση και Τεχνολογία ανεβασμένο στο YouTube.