Φυσική Αλληλεπίδραση

Δημήτρης Μακράκης πρώην Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ 04 Εκπαιδευτικών Φυσικών Επιστημών Περ. Ενοτ. Δράμας

Νομοθεσία σχετικά με τις πανελλαδικές εξετάσεις των υποψηφίων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄)

Συγγραφέας: Δημήτρης Μακράκης στις 18 Μαρτίου 2009

Νομοθεσία σχετικά με τις πανελλαδικές εξετάσεις των υποψηφίων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄)

Κατηγορία Νομοθεσία, Πανελλαδικές Εξετάσεις | Δε βρέθηκαν σχόλια »

ΦΕΚ 29 τΑ 2009 (ΠΔ 3748) Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου και άλλες διατάξεις

Συγγραφέας: Δημήτρης Μακράκης στις 25 Φεβρουαρίου 2009

ΦΕΚ 29 τΑ 2009 (ΠΔ 3748) Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου και άλλες διατάξεις

Κατηγορία ΕΠΑΛ, Νομοθεσία | Δε βρέθηκαν σχόλια »

ΦΕΚ 22 τΑ 2009 (ΠΔ 12) Τροποποίηση του ΦΕΚ65/ΠΔ60/2006 “Αξιολόγηση των μαθητων του Λυκείου”

Συγγραφέας: Δημήτρης Μακράκης στις 20 Φεβρουαρίου 2009

ΦΕΚ 22 τΑ 2009 (ΠΔ 12) Τροποποίηση του ΦΕΚ65/ΠΔ60/2006 “Αξιολόγηση των μαθητων του Λυκείου”

Κατηγορία Νομοθεσία | Δε βρέθηκαν σχόλια »

ΦΕΚ 261 τΑ ΠΔ 319 2000 Εξεταση Φιλολογικών μαθημάτων Γυμνασίου

Συγγραφέας: Δημήτρης Μακράκης στις 22 Ιανουαρίου 2009

ΦΕΚ 261 τΑ ΠΔ 319 2000 Εξεταση Φιλολογικών μαθημάτων Γυμνασίου

Κατηγορία Νομοθεσία | Δε βρέθηκαν σχόλια »

ΦΕΚ 105 τΑ ΠΔ 580 1982 Τροποποίηση διατάξεων νομοθεσίας για τα Γυμνάσια

Συγγραφέας: Δημήτρης Μακράκης στις 22 Ιανουαρίου 2009

ΦΕΚ 105 τΑ ΠΔ 580 1982 Τροποποίηση διατάξεων νομοθεσίας για τα Γυμνάσια

Κατηγορία Νομοθεσία | Δε βρέθηκαν σχόλια »

ΦΕΚ 47 τΑ ΠΔ 268 1982 Τροποποίηση διατάξεων νομοθεσίας για τα Γυμνάσια

Συγγραφέας: Δημήτρης Μακράκης στις 21 Ιανουαρίου 2009

ΦΕΚ 47 τΑ ΠΔ 268 1982 Τροποποίηση διατάξεων νομοθεσίας για τα Γυμνάσια

Κατηγορία Νομοθεσία | Δε βρέθηκαν σχόλια »

ΦΕΚ 129 τΑ ΠΔ 465 1981 Προαγωγή απόλυση μαθητών Γυμνασίου

Συγγραφέας: Δημήτρης Μακράκης στις 21 Ιανουαρίου 2009

ΦΕΚ 129 τΑ ΠΔ 465 1981 Προαγωγή απόλυση μαθητών Γυμνασίου

Κατηγορία Νομοθεσία | Δε βρέθηκαν σχόλια »

ΦΕΚ 81 τΑ ΠΔ 294 1980 Τροποποίηση διατάξεων νομοθεσίας για τα Γυμνάσια

Συγγραφέας: Δημήτρης Μακράκης στις 21 Ιανουαρίου 2009

ΦΕΚ 81 τΑ ΠΔ 294 1980 Τροποποίηση διατάξεων νομοθεσίας για τα Γυμνάσια

Κατηγορία Νομοθεσία | Δε βρέθηκαν σχόλια »

ΦΕΚ 86 τΑ ΠΔ 420 1978 Συμπληρωματικές διατάξεις νομοθεσίας για τα Γυμνάσια

Συγγραφέας: Δημήτρης Μακράκης στις 21 Ιανουαρίου 2009

ΦΕΚ 86 τΑ ΠΔ 420 1978 Συμπληρωματικές διατάξεις νομοθεσίας για τα Γυμνάσια

Κατηγορία Νομοθεσία | Δε βρέθηκαν σχόλια »

ΦΕΚ 161 τΑ ΠΔ 508 1977 Εξεταση μαθημάτων Γυμνασίου

Συγγραφέας: Δημήτρης Μακράκης στις 21 Ιανουαρίου 2009

ΦΕΚ 161 τΑ ΠΔ 508 1977 Εξεταση μαθημάτων Γυμνασίου

Κατηγορία Νομοθεσία | Δε βρέθηκαν σχόλια »

ΦΕΚ 60 τΑ (ΠΔ 182) 1984 Προαγωγή Απόλυση των μαθητών του Γυμνασίου

Συγγραφέας: Δημήτρης Μακράκης στις 12 Δεκεμβρίου 2008

ΦΕΚ 60 τΑ (ΠΔ 182) 1984 Προαγωγή Απόλυση των μαθητών του Γυμνασίου

Κατηγορία Νομοθεσία | Δε βρέθηκαν σχόλια »

ΦΕΚ 23 τΑ (ΠΔ 104) 1979 Φοίτηση μαθητών

Συγγραφέας: Δημήτρης Μακράκης στις 12 Δεκεμβρίου 2008

ΦΕΚ 23 τΑ (ΠΔ 104) 1979 Φοίτηση μαθητών

Κατηγορία Νομοθεσία | Δε βρέθηκαν σχόλια »

ΦΕΚ 226 τΑ (ΠΔ 409) 1994 Αξιολόγηση των μαθητών του Γυμνασίου

Συγγραφέας: Δημήτρης Μακράκης στις 5 Δεκεμβρίου 2008

ΦΕΚ 226 τΑ (ΠΔ 409) 1994 Αξιολόγηση των μαθητών του Γυμνασίου

Κατηγορία Νομοθεσία | Δε βρέθηκαν σχόλια »

ΦΕΚ 102 τΑ (ΠΔ 105) 24-5-2006 Τροποποίηση ΦΕΚ 65 τΑ (ΠΔ 60) 30-03-2006 Αξιολόγηση των μαθητών του Λυκείου

Συγγραφέας: Δημήτρης Μακράκης στις 20 Νοεμβρίου 2008

ΦΕΚ 102 τΑ (ΠΔ 105) 24-5-2006 Τροποποίηση ΦΕΚ 65 τΑ (ΠΔ 60) 30-03-2006 Αξιολόγηση των μαθητών του Λυκείου

Κατηγορία Νομοθεσία | Δε βρέθηκαν σχόλια »

ΦΕΚ 65 τΑ (ΠΔ 60) 30-03-2006 Αξιολόγηση των μαθητών του Λυκείου

Συγγραφέας: Δημήτρης Μακράκης στις 20 Νοεμβρίου 2008

ΦΕΚ 65 τΑ (ΠΔ 60) 30-03-2006 Αξιολόγηση των μαθητών του Λυκείου

Κατηγορία Νομοθεσία | 2 σχόλια »

ΦΕΚ 196 τΑ 30-12-1983 (ΠΔ 515) Διεθνες Σύστημα Μονάδων (SI)

Συγγραφέας: Δημήτρης Μακράκης στις 6 Νοεμβρίου 2008

ΦΕΚ 196 τΑ 30-12-1983 (ΠΔ 515) Διεθνες Σύστημα Μονάδων (SI)

Κατηγορία Νομοθεσία | Δε βρέθηκαν σχόλια »

ΦΕΚ 82 τΑ (ΠΔ 51) 08-05-2008 Φοίτηση και αξιολόγηση των μαθητών ΕΠΑΣ

Συγγραφέας: Δημήτρης Μακράκης στις 6 Νοεμβρίου 2008

ΦΕΚ 82 τΑ (ΠΔ 51) 08-05-2008 Φοίτηση και αξιολόγηση των μαθητών ΕΠΑΣ

Κατηγορία Νομοθεσία | Δε βρέθηκαν σχόλια »

ΦΕΚ 81 τΑ (ΠΔ 50) 08-05-08 Φοίτηση και αξιολόγηση μαθητών του ΕΠΑΛ

Συγγραφέας: Δημήτρης Μακράκης στις 6 Νοεμβρίου 2008

ΦΕΚ 81 τΑ (ΠΔ 50) 08-05-08 Φοίτηση και αξιολόγηση μαθητών του ΕΠΑΛ

Κατηγορία Νομοθεσία | Δε βρέθηκαν σχόλια »

ΦΕΚ 99 τΑ 26-4-2005 ΠΔ 64 Αξιολόγηση μαθητών Λυκείου

Συγγραφέας: Δημήτρης Μακράκης στις 6 Νοεμβρίου 2008

ΦΕΚ 99 τΑ 26-4-2005 ΠΔ 64 Αξιολόγηση μαθητών Λυκείου

Κατηγορία Νομοθεσία | Δε βρέθηκαν σχόλια »