Φυσική Αλληλεπίδραση

Δημήτρης Μακράκης πρώην Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ 04 Εκπαιδευτικών Φυσικών Επιστημών Περ. Ενοτ. Δράμας

Οδηγίες για τη διδασκαλία Φυσικής και Χημείας του Ημερησίου και Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.), 2012-2013

Συγγραφέας: Δημήτρης Μακράκης στις 19 Οκτωβρίου 2012

Οδηγίες για τη διδασκαλία Φυσικής και Χημείας του Ημερησίου και Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.), για το σχολικό έτος 2012-2013

Κατηγορία Διδακτέα ύλη, Φυσική, Χημεία | Δε βρέθηκαν σχόλια »

Φυσική Β’ Λυκείου Θετικής Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Θερμοδυναμική Τυπολόγιο Μεταβολές Αερίων

Συγγραφέας: Δημήτρης Μακράκης στις 3 Δεκεμβρίου 2008

Φυσική Β’ Λυκείου Θετικής Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Θερμοδυναμική Τυπολόγιο Μεταβολές Αερίων

Κατηγορία Φυσική Β' Λυκείου, Φυσική Β' Λυκείου Θετ-Τεχν. Κατεύθυνσης | Δε βρέθηκαν σχόλια »

Φυσική Β’ Λυκείου Θετικής Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Θερμοδυναμική 2ο Κριτήριο αξιολόγησης 45 min

Συγγραφέας: Δημήτρης Μακράκης στις 3 Δεκεμβρίου 2008

Φυσική Β’ Λυκείου Θετικής Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Θερμοδυναμική 2ο Κριτήριο αξιολόγησης 45 min

Κατηγορία Φυσική Β' Λυκείου, Φυσική Β' Λυκείου Θετ-Τεχν. Κατεύθυνσης | Δε βρέθηκαν σχόλια »

Φυσική Β’ Λυκείου Θετικής Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Θερμοδυναμική 1ο Κριτήριο αξιολόγησης 45 min

Συγγραφέας: Δημήτρης Μακράκης στις 3 Δεκεμβρίου 2008

Φυσική Β’ Λυκείου Θετικής Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Θερμοδυναμική 1ο Κριτήριο αξιολόγησης 45 min

Κατηγορία Φυσική Β' Λυκείου, Φυσική Β' Λυκείου Θετ-Τεχν. Κατεύθυνσης | Δε βρέθηκαν σχόλια »