Φυσική Αλληλεπίδραση

Δημήτρης Μακράκης πρώην Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ 04 Εκπαιδευτικών Φυσικών Επιστημών Περ. Ενοτ. Δράμας

Φυσική Α’ Λυκείου Ευθύγραμμη κίνηση Κριτήριο αξιολόγησης 2h

Συγγραφέας: Δημήτρης Μακράκης στις 10 Δεκεμβρίου 2008

Φυσική Α’ Λυκείου Ευθύγραμμη κίνηση Κριτήριο αξιολόγησης 2h

Κατηγορία Φυσική Α' Λυκείου | Δε βρέθηκαν σχόλια »

Φυσική Α’ Λυκείου Ευθύγραμμη κίνηση 2ο Κριτήριο αξιολόγησης 45 min

Συγγραφέας: Δημήτρης Μακράκης στις 10 Δεκεμβρίου 2008

Φυσική Α’ Λυκείου Ευθύγραμμη κίνηση 2ο Κριτήριο αξιολόγησης 45 min

Κατηγορία Φυσική Α' Λυκείου | Δε βρέθηκαν σχόλια »

Φυσική Α’ Λυκείου Ευθύγραμμη κίνηση 1ο Κριτήριο αξιολόγησης 45 min

Συγγραφέας: Δημήτρης Μακράκης στις 9 Δεκεμβρίου 2008

Φυσική Α’ Λυκείου Ευθύγραμμη κίνηση 1ο Κριτήριο αξιολόγησης 45 min

Κατηγορία Φυσική Α' Λυκείου | Δε βρέθηκαν σχόλια »

Ερωτήσεις Πολλαπλών επιλογών – Φυσική Α’ Λυκείου – Ευθύγραμμη κίνηση

Συγγραφέας: Δημήτρης Μακράκης στις 29 Νοεμβρίου 2008

Ερωτήσεις Πολλαπλών επιλογών – Φυσική Α’ Λυκείου – Ευθύγραμμη κίνηση Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο  και να εξασκηθείτε. Γίνεται έλεγχος των σωστών απαντήσεων και φαίνεται το ποσοσστό επιτυχίας. Κάθε φορά που “τρέχουμε” το αρχείο οι ερωτήσεις αλλά και οι επιλογές είναι σε διαφορετική σειρά. Καλή εξάσκηση.

Κατηγορία Φυσική Α' Λυκείου | Δε βρέθηκαν σχόλια »