Φυσική Αλληλεπίδραση

Δημήτρης Μακράκης πρώην Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ 04 Εκπαιδευτικών Φυσικών Επιστημών Περ. Ενοτ. Δράμας

Θέματα– Απαντήσεις Πανελλαδικών Εξετάσεων Γ’ Τάξης Φυσικής Θετικής Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Ημερήσιων Γενικών Λυκείων και ΕΠΑΛ (Ομάδας Β’) 2012

Συγγραφέας: Δημήτρης Μακράκης στις 26 Μαΐου 2012

Θέματα – Απαντήσεις Πανελλαδικών Εξετάσεων Γ’ Τάξης Φυσικής Θετικής Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Ημερήσιων Γενικών Λυκείων και ΕΠΑΛ (Ομάδας Β’) 2012 Θέματα 25-5-2012 Απαντήσεις 25-5-2012

Κατηγορία Γενικά, ΕΠΑΛ, Πανελλαδικές Εξετάσεις, Φυσική, Φυσική Γ' Λυκείου Θετ-Τεχν. Κατεύθυνσης | Δε βρέθηκαν σχόλια »

Θέματα– Απαντήσεις Πανελλαδικών Εξετάσεων Δ’ Τάξης Φυσικής Θετικής Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Εσπερινών Γενικών Λυκείων και ΕΠΑΛ (Ομάδας Β’) 2011

Συγγραφέας: Δημήτρης Μακράκης στις 24 Μαΐου 2011

Θέματα – Απαντήσεις Πανελλαδικών Εξετάσεων Δ’ Τάξης Φυσικής Θετικής Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Εσπερινών Γενικών Λυκείων και ΕΠΑΛ (Ομάδας Β’) 2011 Θέματα 20-5-2011 Απαντήσεις

Κατηγορία ΕΠΑΛ, Πανελλαδικές Εξετάσεις, Φυσική, Φυσική Γ' Λυκείου Θετ-Τεχν. Κατεύθυνσης | Δε βρέθηκαν σχόλια »

Θέματα – Απαντήσεις Πανελλαδικών Εξετάσεων Γ’ Τάξης Φυσικής Θετικής Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Ημερησίων Γενικών Λυκείων και ΕΠΑΛ (Ομάδας Β’) 2011

Συγγραφέας: Δημήτρης Μακράκης στις 21 Μαΐου 2011

Θέματα – Απαντήσεις Πανελλαδικών Εξετάσεων Γ’ Τάξης Φυσικής Θετικής Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Ημερησίων Γενικών Λυκείων και ΕΠΑΛ (Ομάδας Β’) 2011 Θέματα 20-5-2011 Απαντήσεις

Κατηγορία ΕΠΑΛ, Πανελλαδικές Εξετάσεις, Φυσική, Φυσική Γ' Λυκείου Θετ-Τεχν. Κατεύθυνσης | Δε βρέθηκαν σχόλια »

Θέματα – Απαντήσεις Πανελλαδικών Εξετάσεων Δ’ Τάξης Φυσικής Γενικής Παιδείας Εσπερινών Γενικών Λυκείων και Εσπερινών ΕΠΑΛ (Ομάδας Β’) 2011

Συγγραφέας: Δημήτρης Μακράκης στις 16 Μαΐου 2011

Φυσικής Γενικής Παιδείας Δ’ Τάξης Εσπερινών Γενικών Λυκείων και Εσπερινών ΕΠΑΛ (Ομάδας Β’) 2011 (Τα θέματα είναι σχεδόν ίδια με τα ημερήσια Θέματα 14-5-2011 Απαντήσεις

Κατηγορία ΕΠΑΛ, Πανελλαδικές Εξετάσεις, Φυσική, Φυσική Γ' Λυκείου Γενικής Παιδείας | Δε βρέθηκαν σχόλια »

Θέματα – Απαντήσεις Πανελλαδικών Εξετάσεων Φυσικής Γενικής Παιδείας Ημερήσιων Γενικών Λυκείων 2011

Συγγραφέας: Δημήτρης Μακράκης στις 16 Μαΐου 2011

Φυσική Γενικής Παιδείας Ημερήσιων Γενικών Λυκείων 2011 Θέματα 14-5-2011 Απαντήσεις

Κατηγορία ΕΠΑΛ, Πανελλαδικές Εξετάσεις, Φυσική, Φυσική Γ' Λυκείου Γενικής Παιδείας | Δε βρέθηκαν σχόλια »

Θέματα – Απαντήσεις Πανελλαδικών Εξετάσεων Δ’ Τάξης Φυσικής Γενικής Παιδείας Εσπερινών Γενικών Λυκείων και Εσπερινών ΕΠΑΛ (Ομάδας Β’) 2010

Συγγραφέας: Δημήτρης Μακράκης στις 23 Μαΐου 2010

Φυσικής Γενικής Παιδείας Δ’ Τάξης Εσπερινών Γενικών Λυκείων και Εσπερινών ΕΠΑΛ (Ομάδας Β’) 2010 Θέματα Απαντήσεις

Κατηγορία Πανελλαδικές Εξετάσεις, Φυσική, Φυσική Γ' Λυκείου Γενικής Παιδείας | Δε βρέθηκαν σχόλια »

Θέματα – Απαντήσεις Πανελλαδικών Εξετάσεων Φυσικής Γενικής Παιδείας Ημερήσιων Γενικών Λυκείων 2010

Συγγραφέας: Δημήτρης Μακράκης στις 23 Μαΐου 2010

Φυσική Γενικής Παιδείας Ημερήσιων Γενικών Λυκείων 2010 Θέματα Απαντήσεις

Κατηγορία Πανελλαδικές Εξετάσεις, Φυσική, Φυσική Γ' Λυκείου Γενικής Παιδείας | Δε βρέθηκαν σχόλια »

Θέματα Εισαγωγικών Εξετασεων Ελλήνων του Εξωτερικού-τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων στο εξωτερικό Φυσικής Θετικής-Τεχνολογικής Κατεύθυνσης 10-09-2009

Συγγραφέας: Δημήτρης Μακράκης στις 10 Σεπτεμβρίου 2009

Εισαγωγικές Εξετάσεις Ελλήνων του Εξωτερικού-τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων στο εξωτερικό Φυσικής Θετικής-Τεχνολογικής Κατεύθυνσης 10-09-2009 Θέματα

Κατηγορία Πανελλαδικές Εξετάσεις, Φυσική Γ' Λυκείου Θετ-Τεχν. Κατεύθυνσης | Δε βρέθηκαν σχόλια »

Θέματα – Απαντήσεις Επαναληπτικών Πανελλαδικων Εξετασεων Φυσικής Θετικής-Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Ημερήσιων Γενικών Λυκείων 11-07-2009

Συγγραφέας: Δημήτρης Μακράκης στις 11 Ιουλίου 2009

Επαναληπτικές εξετάσεις Φυσικής Θετικής-Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Ημερήσιων Γενικών Λυκείων 11-07-2009 Θέματα Απαντήσεις

Κατηγορία Πανελλαδικές Εξετάσεις, Φυσική Γ' Λυκείου Θετ-Τεχν. Κατεύθυνσης | Δε βρέθηκαν σχόλια »

Θέματα – Απαντήσεις Πανελλαδικων Εξετασεων Φυσικής Θετικής-Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Εσπερινών Γενικών Λυκείων 2009

Συγγραφέας: Δημήτρης Μακράκης στις 31 Μαΐου 2009

Φυσικής Θετικής-Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Εσπερινών Γενικών Λυκείων 2009 Θέματα Απαντήσεις

Κατηγορία Πανελλαδικές Εξετάσεις, Φυσική Γ' Λυκείου Θετ-Τεχν. Κατεύθυνσης | Δε βρέθηκαν σχόλια »

Θέματα – Απαντήσεις Πανελλαδικων Εξετασεων Φυσικής Θετικής-Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Ημερήσιων Γενικών Λυκείων 2009

Συγγραφέας: Δημήτρης Μακράκης στις 27 Μαΐου 2009

Φυσικής Θετικής-Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Ημερήσιων Γενικών Λυκείων 2009 Θέματα Απαντήσεις

Κατηγορία Πανελλαδικές Εξετάσεις, Φυσική Γ' Λυκείου Θετ-Τεχν. Κατεύθυνσης | Δε βρέθηκαν σχόλια »

Θέματα – Απαντήσεις Πανελλαδικών Εξετάσεων Φυσικής Γενικής Παιδείας Ημερήσιων Γενικών Λυκείων 2009

Συγγραφέας: Δημήτρης Μακράκης στις 27 Μαΐου 2009

Φυσικής Γενικής Παιδείας Ημερήσιων Γενικών Λυκείων 2009 Θέματα Απαντήσεις

Κατηγορία Πανελλαδικές Εξετάσεις, Φυσική Γ' Λυκείου Γενικής Παιδείας | Δε βρέθηκαν σχόλια »