Φυσική Αλληλεπίδραση

Δημήτρης Μακράκης πρώην Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ 04 Εκπαιδευτικών Φυσικών Επιστημών Περ. Ενοτ. Δράμας

Αρχεία για 'Νομοθεσία'

ΦΕΚ τΒ 2499_2015 Αναθέσεις Μαθημάτων Γυμνασίου, ΓΕΛ (Υ.Α.182667_Δ2), ΕΠΑΛ Γεν.Παιδ.(Υ.Α.182692_Δ2)

Συγγραφέας: Δημήτρης Μακράκης στις 25 Νοεμβρίου 2015

ΦΕΚ τΒ 2499_2015 Αναθέσεις Μαθημάτων Γυμνασίου, ΓΕΛ(Υ.Α.182667_Δ2), ΕΠΑΛ(Υ.Α.182692_Δ2)

Κατηγορία Γενικά, Νομοθεσία | Δε βρέθηκαν σχόλια »

Προγράμματα Σπουδών Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας, Αρχές Φυσικών Επιστημών 2015

Συγγραφέας: Δημήτρης Μακράκης στις 5 Φεβρουαρίου 2015

Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Φυσική» της Α΄ και Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου και της ομάδας προσανατολισμού Θετικών Σπουδών της Β΄ και Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου

Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Αρχές Φυσικών Επιστημών» της Γ΄ τάξης της ομάδας προσανατολισμού των Οικονομικών−Πολιτικών−Κοινωνικών και Παιδαγωγικών Σπουδών Γενικού Λυκείου

Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Χημεία» της Α΄ και Β’ τάξης Γενικού Λυκείου και της ομάδας προσανατολισμού των Θετικών Σπουδών της Γ’ τάξης Γενικού Λυκείου.

Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Βιολογία» της Α΄, Β΄ τάξης Γενικής Παιδείας Γενικού Λυκείου και της ομάδας προσανατολισμού των Θετικών Σπουδών της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου

Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων» της Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου.

Κατηγορία Βιολογία, Βιολογία Α' Λυκείου, Βιολογία Β' Λυκείου Γενικής Παιδείας, Βιολογία Γ' Λυκείου Θετ. Κατεύθυνσης, Διδακτέα ύλη, Νομοθεσία, Φυσική, Φυσική Α' Λυκείου, Φυσική Β' Λυκείου, Φυσική Β' Λυκείου Γενικής Παιδείας, Φυσική Β' Λυκείου ομάδας προσανατολισμού θετικών σπουδών, Χημεία | Δε βρέθηκαν σχόλια »

Νομοθεσία Πανελλαδικων εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄) 12-2009 (ΦΕΚ_2441_11-12-09, ΦΕΚ_2539_29-12-09, ΦΕΚ_2544_30-12-09)

Συγγραφέας: Δημήτρης Μακράκης στις 13 Ιανουαρίου 2010

Νομοθεσία Πανελλαδικων εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄) 12-2009 (ΦΕΚ_2441_11-12-09, ΦΕΚ_2539_29-12-09, ΦΕΚ_2544_30-12-09)

Κατηγορία Νομοθεσία, Πανελλαδικές Εξετάσεις | Δε βρέθηκαν σχόλια »

ΦΕΚ 1369 τΒ 2009 (Υ.Α. Φ253/75425/B6) Επίδειξη γραπτών δοκιμίων παννελληνίων εξετάσεων

Συγγραφέας: Δημήτρης Μακράκης στις 19 Ιουλίου 2009

ΦΕΚ 1369 τΒ 2009 (Υ.Α. Φ253/75425/B6) Επίδειξη γραπτών δοκιμίων παννελληνίων εξετάσεων

Κατηγορία Νομοθεσία | Δε βρέθηκαν σχόλια »

Νομοθεσία σχετικά με τις πανελλαδικές εξετάσεις των υποψηφίων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄)

Συγγραφέας: Δημήτρης Μακράκης στις 18 Μαρτίου 2009

Νομοθεσία σχετικά με τις πανελλαδικές εξετάσεις των υποψηφίων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄)

Κατηγορία Νομοθεσία, Πανελλαδικές Εξετάσεις | Δε βρέθηκαν σχόλια »

ΦΕΚ 29 τΑ 2009 (ΠΔ 3748) Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου και άλλες διατάξεις

Συγγραφέας: Δημήτρης Μακράκης στις 25 Φεβρουαρίου 2009

ΦΕΚ 29 τΑ 2009 (ΠΔ 3748) Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου και άλλες διατάξεις

Κατηγορία ΕΠΑΛ, Νομοθεσία | Δε βρέθηκαν σχόλια »

ΦΕΚ 22 τΑ 2009 (ΠΔ 12) Τροποποίηση του ΦΕΚ65/ΠΔ60/2006 “Αξιολόγηση των μαθητων του Λυκείου”

Συγγραφέας: Δημήτρης Μακράκης στις 20 Φεβρουαρίου 2009

ΦΕΚ 22 τΑ 2009 (ΠΔ 12) Τροποποίηση του ΦΕΚ65/ΠΔ60/2006 “Αξιολόγηση των μαθητων του Λυκείου”

Κατηγορία Νομοθεσία | Δε βρέθηκαν σχόλια »

ΦΕΚ 261 τΑ ΠΔ 319 2000 Εξεταση Φιλολογικών μαθημάτων Γυμνασίου

Συγγραφέας: Δημήτρης Μακράκης στις 22 Ιανουαρίου 2009

ΦΕΚ 261 τΑ ΠΔ 319 2000 Εξεταση Φιλολογικών μαθημάτων Γυμνασίου

Κατηγορία Νομοθεσία | Δε βρέθηκαν σχόλια »

ΦΕΚ 105 τΑ ΠΔ 580 1982 Τροποποίηση διατάξεων νομοθεσίας για τα Γυμνάσια

Συγγραφέας: Δημήτρης Μακράκης στις 22 Ιανουαρίου 2009

ΦΕΚ 105 τΑ ΠΔ 580 1982 Τροποποίηση διατάξεων νομοθεσίας για τα Γυμνάσια

Κατηγορία Νομοθεσία | Δε βρέθηκαν σχόλια »

ΦΕΚ 47 τΑ ΠΔ 268 1982 Τροποποίηση διατάξεων νομοθεσίας για τα Γυμνάσια

Συγγραφέας: Δημήτρης Μακράκης στις 21 Ιανουαρίου 2009

ΦΕΚ 47 τΑ ΠΔ 268 1982 Τροποποίηση διατάξεων νομοθεσίας για τα Γυμνάσια

Κατηγορία Νομοθεσία | Δε βρέθηκαν σχόλια »

ΦΕΚ 129 τΑ ΠΔ 465 1981 Προαγωγή απόλυση μαθητών Γυμνασίου

Συγγραφέας: Δημήτρης Μακράκης στις 21 Ιανουαρίου 2009

ΦΕΚ 129 τΑ ΠΔ 465 1981 Προαγωγή απόλυση μαθητών Γυμνασίου

Κατηγορία Νομοθεσία | Δε βρέθηκαν σχόλια »

ΦΕΚ 81 τΑ ΠΔ 294 1980 Τροποποίηση διατάξεων νομοθεσίας για τα Γυμνάσια

Συγγραφέας: Δημήτρης Μακράκης στις 21 Ιανουαρίου 2009

ΦΕΚ 81 τΑ ΠΔ 294 1980 Τροποποίηση διατάξεων νομοθεσίας για τα Γυμνάσια

Κατηγορία Νομοθεσία | Δε βρέθηκαν σχόλια »

ΦΕΚ 86 τΑ ΠΔ 420 1978 Συμπληρωματικές διατάξεις νομοθεσίας για τα Γυμνάσια

Συγγραφέας: Δημήτρης Μακράκης στις 21 Ιανουαρίου 2009

ΦΕΚ 86 τΑ ΠΔ 420 1978 Συμπληρωματικές διατάξεις νομοθεσίας για τα Γυμνάσια

Κατηγορία Νομοθεσία | Δε βρέθηκαν σχόλια »

ΦΕΚ 161 τΑ ΠΔ 508 1977 Εξεταση μαθημάτων Γυμνασίου

Συγγραφέας: Δημήτρης Μακράκης στις 21 Ιανουαρίου 2009

ΦΕΚ 161 τΑ ΠΔ 508 1977 Εξεταση μαθημάτων Γυμνασίου

Κατηγορία Νομοθεσία | Δε βρέθηκαν σχόλια »

ΦΕΚ 150 τΒ 13-2-2003 (10583/Γ2) Πλαίσιο προγράμματος σπουδών Φυσικής Λυκείου

Συγγραφέας: Δημήτρης Μακράκης στις 18 Δεκεμβρίου 2008

ΦΕΚ 150 τΒ 13-2-2003 (10583/Γ2) Πλαίσιο προγράμματος σπουδών Φυσικής Λυκείου

Κατηγορία Νομοθεσία | Δε βρέθηκαν σχόλια »

ΦΕΚ 60 τΑ (ΠΔ 182) 1984 Προαγωγή Απόλυση των μαθητών του Γυμνασίου

Συγγραφέας: Δημήτρης Μακράκης στις 12 Δεκεμβρίου 2008

ΦΕΚ 60 τΑ (ΠΔ 182) 1984 Προαγωγή Απόλυση των μαθητών του Γυμνασίου

Κατηγορία Νομοθεσία | Δε βρέθηκαν σχόλια »

ΦΕΚ 23 τΑ (ΠΔ 104) 1979 Φοίτηση μαθητών

Συγγραφέας: Δημήτρης Μακράκης στις 12 Δεκεμβρίου 2008

ΦΕΚ 23 τΑ (ΠΔ 104) 1979 Φοίτηση μαθητών

Κατηγορία Νομοθεσία | Δε βρέθηκαν σχόλια »

ΦΕΚ 226 τΑ (ΠΔ 409) 1994 Αξιολόγηση των μαθητών του Γυμνασίου

Συγγραφέας: Δημήτρης Μακράκης στις 5 Δεκεμβρίου 2008

ΦΕΚ 226 τΑ (ΠΔ 409) 1994 Αξιολόγηση των μαθητών του Γυμνασίου

Κατηγορία Νομοθεσία | Δε βρέθηκαν σχόλια »

ΦΕΚ 102 τΑ (ΠΔ 105) 24-5-2006 Τροποποίηση ΦΕΚ 65 τΑ (ΠΔ 60) 30-03-2006 Αξιολόγηση των μαθητών του Λυκείου

Συγγραφέας: Δημήτρης Μακράκης στις 20 Νοεμβρίου 2008

ΦΕΚ 102 τΑ (ΠΔ 105) 24-5-2006 Τροποποίηση ΦΕΚ 65 τΑ (ΠΔ 60) 30-03-2006 Αξιολόγηση των μαθητών του Λυκείου

Κατηγορία Νομοθεσία | Δε βρέθηκαν σχόλια »

ΦΕΚ 65 τΑ (ΠΔ 60) 30-03-2006 Αξιολόγηση των μαθητών του Λυκείου

Συγγραφέας: Δημήτρης Μακράκης στις 20 Νοεμβρίου 2008

ΦΕΚ 65 τΑ (ΠΔ 60) 30-03-2006 Αξιολόγηση των μαθητών του Λυκείου

Κατηγορία Νομοθεσία | 2 σχόλια »