Feed
Άρθρα
Σχόλια

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ   ΣΧΟΛΕΙΟ                                                                       

«Σκοπός της εισαγωγής της Πληροφορικής στην υποχρεωτική εκπαίδευση (Δημοτικό, Γυμνάσιο), είναι να αποκτήσουν οι μαθητές μια αρχική αλλά συγκροτημένη και σφαιρική αντίληψη των βασικών λειτουργιών του υπολογιστή, μέσα σε μια προοπτική τεχνολογικού αλφαβητισμού και αναγνώρισης της Τεχνολογίας της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας, αναπτύσσοντας παράλληλα ευρύτερες δεξιότητες κριτικής σκέψης, δεοντολογίας και κοινωνικής συμπεριφοράς. Να έλθουν σε επαφή με τις διάφορες χρήσεις του υπολογιστή ως εποπτικού μέσου διδασκαλίας, ως γνωστικού – διερευνητικού εργαλείου με τη χρήση κατάλληλου ανοικτού λογισμικού διερευνητικής μάθησης, ως εργαλείου επικοινωνίας και αναζήτησης πληροφοριών στο πλαίσιο των καθημερινών σχολικών τους δραστηριοτήτων Παράλληλα οι μαθητές αποκτούν τις απαραίτητες κριτικές και κοινωνικές δεξιότητες που θα τους εξασφαλίσουν ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στη γνώση αλλά και δυνατότητες δια βίου μάθησης» (Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Σπουδών, ΔΕΠΣ)

Αποτέλεσμα εικόνας για ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Ειδικότερα για το Δημοτικό Σχολείο: «Σκοπός της εισαγωγής της Πληροφορικής στο Νηπιαγωγείο και στο Δημοτικό Σχολείο είναι να εξοικειωθούν οι μαθητές και οι μαθήτριες με τις βασικές λειτουργίες του υπολογιστή και να έλθουν σε μια πρώτη επαφή με διάφορες χρήσεις του ως εποπτικού μέσου διδασκαλίας, ως γνωστικού – διερευνητικού εργαλείου και ως εργαλείου επικοινωνίας και αναζήτησης πληροφοριών στο πλαίσιο των καθημερινών σχολικών τους δραστηριοτήτων, με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού και ιδιαίτερα ανοικτού λογισμικού διερευνητικής μάθησης. Σε καμία περίπτωση δεν νοείται η διδασκαλία της Πληροφορικής ως γνωστικού αντικειμένου (λαμβανομένου, επιπλέον, υπόψη ότι δε διατίθεται χρόνος στο αντίστοιχο ωρολόγιο πρόγραμμα). Σκοπός είναι ο μαθητής να μαθαίνει με τη χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας παρά για τη χρήση τους». (ΔΕΠΣ)

 

 

Σχετική εικόνα

 • Για την αποτελεσματικότερη χρήση του ΗΥ στο Δημοτικό Σχολείο είναι απαραίτητο το κατάλληλο λογισμικό. Στο εμπόριο κυκλοφορεί ένας σημαντικά μεγάλος αριθμός εκπαιδευτικών τίτλων, που όμως δε διακρίνονται πάντα για τη χρηστικότητά τους.

Για να θεωρηθεί αξιόλογο εκπαιδευτικά ένα λογισμικό θα πρέπει μεταξύ άλλων να:

Εκμεταλλεύεται τις δυνατότητες του υπολογιστή για να συνδράμει τη μαθησιακή διαδικασία Στις δυνατότητες του υπολογιστή περιλαμβάνονται η ανάλυση οθόνης, η ταχύτητα απόκρισης του προγράμματος, τα γραφικά, η δυνατότητα αποδοχής πολλαπλών απαντήσεων κλπ.

 • Είναι φιλικό προς το μαθητή.
 • Προκαλεί το ενδιαφέρον του μαθητή.
 • Προάγει το πρόγραμμα τον προβληματισμό και την έρευνα στο μαθητή.
 • Δίνει την ευκαιρία για απόκτηση γνώσεων και διαδικασιών μάθησης που απουσιάζουν από τη σχολική τάξη.
 • Είναι προσαρμοσμένο στο επίπεδο και τις γνώσεις των μαθητών της ηλικίας στην οποία απευθύνεται.
 • Δίνει την ευκαιρία στο μαθητή να ανακαλύψει τη γνώση, να λύσει προβλήματα και να παρουσιάσει τα αποτελέσματα στα οποία κατέληξε.

 

 

Ο εικοστός πρώτος αιώνας θα μπορούσε εύκολα να χαρακτηριστεί ως τεχνολογικός αιώνας μιας και τα νέα δεδομένα μαρτυρούν αύξηση της χρήσης του ηλεκτρονικού υπολογιστή, του Διαδικτύου και κατ’ επέκταση των κοινωνικών δικτύων. Κι αυτό γιατί η επισκεψιμότητα των κοινωνικών δικτύων και η συμμετοχή σε αυτά, τόσο σε παγκόσμιο όσο και σε ελληνικό επίπεδο εκφράζεται ιδαίτερα υψηλή.

Η έμφυτη ανάγκη επικοινωνίας του ανθρώπου έχει καταστήσει τα κοινωνικά δίκτυα όπως το Facebook, το Myspace, το hi-5, το twitter και άλλα, ιδιαίτερα δημοφιλή στο ευρύ κοινό με αποτέλεσμα η ανάπτυξη αυτών των δικτύων να μεγαλώνει μέρα με την μέρα, ακολουθώντας τον σύγχρονο τρόπο ζωής.

Κοινωνικά Δίκτυα (Social Media) ονομάζουμε τις διαδικτυακές (internet based) τεχνολογικές πλατφόρμες οι οποίες επιτρέπουν τη δημοσίευση περιεχομένου και πληροφοριών, την ανάπτυξη κατ’ αρχήν επικοινωνιακών και στη συνέχεια κοινωνικών, πολιτικών και οικονομικών σχέσεων και δεσμών μεταξύ των ανθρώπων.

Η ενσωμάτωση όλων αυτών καθώς και ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζονται οι πληροφορίες εξαρτάται από το κτίσιμο κοινών κωδίκων, γενικών εννοιών, ενίοτε δε και κοινής γλώσσας και αξιών, ακόμη και υπαρξιακού νοήματος, καθώς οι άνθρωποι έρχονται πλέον κοντά ο ένας με τον άλλο μέσω του διαδικτύου, για να μοιραστούν ιστορίες και πεποιθήσεις αλλά και να δράσουν από κοινού.

Οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, που στηρίζουν τα κοινωνικά δίκτυα και ανήκουν στην κατηγορία web 2.0, μπορούν να οριστούν ως διαδικτυακές υπηρεσίες που επιτρέπουν σε άτομα να δημιουργούν ένα δημόσιο ή ημι-δημόσιο προφίλ μέσα σε ένα περιορισμένο σύστημα, να δημοσιοποιούν μια λίστα άλλων χρηστών με τους οποίους μοιράζονται μια επαφή/σχέση και να βλέπουν και να διαμοιράζονται τις λίστες των επαφών/σχέσεών τους και αυτές που δημιουργούνται από άλλους μέσα στο σύστημα.

Η χρήση των κοινωνικών δικτύων σε εκπαιδευτικό και διδακτικό πλαίσιο μπορεί να θεωρηθεί ως δυνητικά ισχυρή ιδέα μόνο και μόνο επειδή οι μαθητές περνούν πολύ χρόνο σε αυτές τις online δραστηριότητες δικτύωσης.

Σύμφωνα με επίσημες μελέτες τα κοινωνικά δίκτυα συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό στην αλληλεπίδραση, τη συνεργασία, την ενεργό συμμετοχή, την ενημέρωση, την κατανομή των πόρων, την υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων καθώς η νέα διαδικτυακή εποχή (Web 2.0) αναδεικνύει καινούργιες μορφές πολιτισμού και μάθησης. Η διαπίστωση πως οι νέοι μαθαίνουν πολύ πιο εύκολα μέσα από δραστηριότητες οι οποίες σχετίζονται με τη διασκέδαση και τη δημιουργική συμμετοχή σε κοινωνικά δίκτυα αποτελεί ισχυρό κίνητρο ένταξης των κοινωνικών δικτύων στην διαδικασία μάθησης.

Σ’ αυτή τη νέα εποχή όμως, όπου δημιουργείται ένα δυναμικό πλέγμα σχέσεων μεταξύ των φορέων πληροφόρησης, του κοινού και της τεχνολογίας, κρίνεται επομένως απαραίτητο οι βιβλιοθήκες, τα σχολεία, τα Πανεπιστήμια, τα πνευματικά κέντρα και γενικότερα οργανισμοί εκπαίδευσης και επιμόρφωσης να ενισχύσουν το ρόλο τους ως χώροι ανακάλυψης, ερμηνείας και απόκτησης εμπειριών και να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της δημιουργικής έκφρασης των πολιτών μέσα από την λογική της δια βίου μάθησης.

Η λογική αυτή αναδεικνύεται μέσα από τις υπηρεσίες του Web 2.0 και τα κοινωνικά δίκτυα.

Η αξιοποίηση των διαδικτυακών περιβαλλόντων του Web 2.0 στην Εκπαίδευση συμβαδίζει με τις αρχές που διέπουν τις σύγχρονες θεωρίες μάθησης.

Σύμφωνα με τον εποικοδομητισμό του J. Piaget, ο μαθητής μαθαίνει σε ένα περιβάλλον πλούσιο σε εξωτερικά ερεθίσματα, το οποίο του δίνει τη δυνατότητα να αλληλεπιδρά μαζί του, καθώς ο ίδιος κατασκευάζει με ενεργητικό τρόπο τη γνώση στις διάφορες φάσεις εξέλιξής του.

Σύμφωνα με τις κοινωνιοπολιτισμικές θεωρήσεις, η μάθηση συντελείται μέσα σε συγκεκριμένα πολιτισμικά πλαίσια και ουσιαστικά δημιουργείται από την αλληλεπίδραση του ατόμου με άλλα άτομα, σε συγκεκριμένες επικοινωνιακές περιστάσεις και μέσω της υλοποίησης συνεργατικών δραστηριοτήτων.

Τα διαδικτυακά περιβάλλοντα κοινωνικής δικτύωσης ενσωματώνουν πλήθος δυνατοτήτων αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας των μαθητών: υποστηρίζουν την ανταλλαγή ιδεών, τη συνεργασία για παραγωγή κοινού έργου, την οικοδόμηση περιεχομένου, την έκφραση μέσω πολυτροπικών κειμένων. Παράλληλα, παρέχουν τη δυνατότητα επέκτασης του φυσικού χώρου και χρόνου της σχολικής τάξης, δημιουργώντας ένα διαφορετικό – συμπληρωματικό μαθησιακό πλαίσιο.

Το Facebook αποτελεί ένα σύγχρονο κοινωνικό δίκτυο όπου πέρα από την τεχνική υποδομή, υπάρχει και μια κοινή βάση πάνω στην οποία αναπτύσσεται η επικοινωνιακή σχέση.

Είναι μία πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης που ιδρύθηκε το 2004. Στο Facebook ο χρήστης διευρύνει το κοινωνικό του δίκτυο κάνοντας «φίλους» χρησιμοποιώντας εφαρμογές που τους φέρνουν πιο κοντά αλλά και από την συμμετοχή τους στα groups.

Tο κοινωνικό δίκτυο, που δημιουργείται, ενισχύει το ήδη υπάρχον κοινωνικό τους κεφάλαιο και έτσι οι χρήστες αντλούν περισσότερους και ποικίλους πόρους. Οι χρήστες συζητούν, εκμυστηρεύονται και εκφράζουν συναισθήματα εμπιστοσύνης.

Το Facebook προσφέρει ένα εξατομικευμένο προφίλ στον χρήστη, ενώ επιτρέπει την επικοινωνία, την ανταλλαγή πληροφοριών, δημιουργώντας μια λίστα φίλων, φωτογραφικό άλμπουμ, δημιουργία και συμμετοχή σε κοινωνικές ομάδες συμφερόντων – groups, καθώς και διάφορα είδη online παιχνιδιών. Οι χρήστες μπορούν να ανεβάσουν τις φωτογραφίες τους, να αποστείλουν μηνύματα, να συμμετάσχουν σε chatroom, να κάνουν tag τον εαυτό τους ή τους άλλους σε φωτογραφίες, να γράφουν στους τοίχους των φίλων και πολλά άλλα. Αυτά τα βασικά χαρακτηριστικά του Facebook αλλά και κάποια άλλα αναφέρονται παρακάτω.

Μηνύματα και Εισερχόμενα: Δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να στέλνουν μηνύματα ο ένας στον άλλο. Ένας χρήστης facebook μπορεί να στείλει ένα μήνυμα σε οποιονδήποτε φίλο του.

Networks, Groups, andLikePages – Δίκτυα, Ομάδες, και όπως Σελίδες: To Facebook επιτρέπει διάφορα δίκτυα και ομίλους στους οποίους πολλοί χρήστες μπορούν να ενταχθούν. Είναι ένας τρόπος που επιτρέπει σε ορισμένα άτομα να έρθουν μαζί σε απευθείας σύνδεση για την ανταλλαγή πληροφοριών και να συζητήσουν συγκεκριμένα θέματα.

Notifications– Κοινοποιήσεις: Οι κοινοποιήσεις επιτρέπουν στο χρήστη να παρακολουθεί όλες τις πιο πρόσφατες ανακοινώσεις.

StatusUpdates – ενημερώσεις κατάστασης: Η δυνατότητα η οποία επιτρέπει στους χρήστες να αναρτήσουν μηνύματα που εκφράζουν τι κάνουν ανά πάσα στιγμή. Ενημερώνουν δηλαδή τους φίλους τους για την κατάσταση τους.

Usernames – Ονόματα χρήστη: Επιτρέπει στους χρήστες να επιλέγουν ένα όνομα χρήστη στο Facebook. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να κατευθύνει άλλους στη σελίδα τους μέσω ενός απλού συνδέσμου όπως http://www.facebook.com / username.

Wall: Το Τείχος είναι ένας χώρος στη σελίδα προφίλ του κάθε χρήστη που επιτρέπει στους φίλους του να δημοσιεύουν μηνύματα.

Events– Εκδηλώσεις: Η δυνατότητα να ενημερώνονται οι χρήστες για τις προσεχείς εκδηλώσεις και γεγονότα στην κοινότητά τους και να οργανώνουν κοινωνικές συναθροίσεις.

Marketplace: Επιτρέπει στους χρήστες να δημοσιεύουν δωρεάν μικρές αγγελίες στις ακόλουθες κατηγορίες: Αγορά, Οικισμός, Απασχόληση, και άλλα.

Photos– Φωτογραφίες: Μία από τις πιο δημοφιλείς εφαρμογές στο Facebook είναι η εφαρμογή Φωτογραφίας, όπου οι χρήστες μπορούν να ανεβάσουν άλμπουμ φωτογραφιών και να σχολιάσουν τις φωτογραφίες.

Videos – Βίντεο: Οι χρήστες μπορούν να προσθέσουν τα βίντεο τους με την υπηρεσία ανεβάζοντας βίντεο.

Το Facebook θεωρείται ως ένα ευνοϊκό εκπαιδευτικό εργαλείο, λόγω της δομής και των διαφόρων υπηρεσιών κοινής ωφελείας. Από την άλλη πλευρά, πώς και για το ποιους σκοπούς αυτά τα εργαλεία θα χρησιμοποιηθούν σε εκπαιδευτικά πλαίσια αναμένει ακόμη το ενδιαφέρον των ερευνητών. Σε σχετικές μελέτες υποστηρίζεται ότι το Facebook και άλλα κοινωνικά δίκτυα διευκολύνουν την άτυπη μάθηση, λόγω του ενεργού ρόλου τους στην καθημερινή ζωή των μελών. Το κοινωνικό δίκτυο υποστηρίζει τη συνεργατική μάθηση, τα άτομα καλλιεργούν την κριτική σκέψη και ενισχύεται η επικοινωνία και ο γραπτος λόγος. Επιστήμονες ισχυρίζονται ότι τα κοινωνικά δίκτυα είναι παιδαγωγικά εργαλεία, γιατί οι άνθρωποι μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν για συνδεσιμότητα και κοινωνική στήριξη, συνεργατική ανακάλυψη και ανταλλαγή πληροφοριών, δημιουργία περιεχομένου, γνώση, συσσώρευση πληροφοριών και τροποποίηση. Σε αυτή τη μελέτη, η εκπαιδευτική χρήση του Facebook εξετάζεται κάτω από τρία θέματα, την επικοινωνία, την συνεργασία και την ανταλλαγή υλικού.

Επικοινωνία

Η εκπαιδευτική χρήση του Facebook για επικοινωνία συνίστανται σε δραστηριότητες, όπως η δυνατότητα επικοινωνίας μεταξύ των μαθητών και τους εκπαιδευτές, διευκολύνοντας την συζήτηση στην τάξη, μετά τις ανακοινώσεις για μαθήματα και την ενημέρωση σχετικά με τους πόρους και τις συνδέσεις που σχετίζονται με τα μαθήματα.

Συνεργασία

Το Facebook παρέχει ευκαιρίες στα μέλη να συμμετάσχουν σε νέα δίκτυα, γεγονός το οποίο ανοίγει χώρους για τη συνεργατική μάθηση (Selwyn, 2007b). Οι άνθρωποι μπορούν να ανταλλάξουν ιδέες, να ανταλλάσσουν πληροφορίες και να συνεργάζονται με όποιους έχουν κοινά συμφέροντα, τις ιδέες και τις ανάγκες. Η εκπαιδευτική χρήση του Facebook για συνεργασία συνίστανται σε δραστηριότητες, όπως είναι τα άτομα να συμμετέχουν σε ακαδημαϊκές ομάδες που σχετίζονται με τα σχολεία, τα τμήματά τους ή τάξεις και να δημιουργούν τα έργα της ομάδας με την ανταλλαγή σχεδίων και ιδεών.

Ανταλλαγή υλικού

Καθώς οι άνθρωποι μπορούν να ανταλλάσσουν ιδέες και πληροφορίες στο Facebook, μπορούν επίσης να μοιραστούν τους πόρους, τα υλικά τους, σχέδια και έγγραφα. Με τις δυνατότητες, όπως η μεταφόρτωση βίντεο και φωτογραφιών, και προσθέτοντας και ακολουθώντας τους συνδέσμους σε εξωτερικές πηγές ή σελίδες, παρέχει στους χρήστες του Facebook οπτικά υλικά και πόρους. Η εκπαιδευτική χρήση του Facebook για κοινή χρήση των πόρων και του υλικού αποτελείται από δραστηριότητες, όπως ανταλλαγή πολυμέσων, βίντεο, ακουστικού υλικού και άλλων.Λήψη αρχείου

 

 

 

 

 

Ο όρος Web 2.0 είναι από εκείνους τους όρους που στην πραγματικότητα κανείς δεν ξέρει τι ακριβώς σημαίνει αλλά όλοι ξέρουν ή πιστεύουν ότι είναι κάτι καλό και χρήσιμο. Αν βρεθείτε σε μια ομάδα προγραμματιστών και ρίξετε την ιδέα να φτιάξετε μια εφαρμογή Web 2.0 όλοι θα ενθουσιαστούν και θα συμφωνήσουν… αλλά εκεί σταματούν οι συμφωνίες αφού ο κάθε ένας θα έχει κάτι άλλο στο μυαλό του. Καταλαβαίνετε ότι όταν μιλάμε για εφαρμογές Web 2.0 που μπορούν να αξιοποιηθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία έχουμε ανοίξει απότομα το πεδίο και πλέον χωράει σχεδόν οτιδήποτε.

Αλλά ας το περιορίσουμε λίγο. Το Web 2.0 δεν είναι κάποια συγκεκριμένη τεχνολογία (για αυτό και οι προγραμματιστές θα σκεφτούν ο κάθε ένας κάτι άλλο). Μοιάζει με τεχνολογικό όρο αλλά δεν είναι. Αποτελεί περισσότερο μια φιλοσοφία – μια ιδέα στο μυαλό των ανθρώπων. Μια ιδέα που συνίσταται στο ότι οι άνθρωποι δεν θέλουμε απλώς να επισκέπτονται και να διαβάζουν ιστοσελίδες που έχουν δημιουργηθεί από τους ιδιοκτήτες τους αλλά να αποτελούν συνδημιουργούς του περιεχομένου του διαδικτύου. Ουσιαστικά είναι οποιοσδήποτε νέος τρόπος για να χρησιμοποιείς το διαδίκτυο πέρα από το να καταναλώνεις έτοιμη πληροφορία. Για αυτό και όλοι συμφωνούν ότι είναι κάτι καλό. Γιατί επιτρέπει στους ανθρώπους να δημοσιεύουν τη δουλειά τους, τις ιδέες τους, τα συναισθήματά τους και να επικοινωνούν και να συνδέονται με άλλους ανθρώπους ανταλλάσσοντας πληροφορίες.

Το Web 2.0 θεωρείται τόσο καλό που πέρα από φιλοσοφία οι μαρκετίστες το αξιοποιούν ως ένα όρο του μάρκετινγκ που τον κοτσάρουμε σε οτιδήποτε θέλουμε να πουλήσει (σε όλα δηλαδή). Έτσι, χάνει το οποιοδήποτε νόημα μπορεί να έχει. Παραμένει όμως ο βασικός άξονας: περιεχόμενο δημιουργημένο από τους χρήστες, πολλές φορές αλληλεπιδραστικό. Αμέσως αμέσως μιλάμε για διαμοιρασμό πληροφορίας, συμμετοχή και επικοινωνία και δημιουργία κοινοτήτων. Σε δεύτερο επίπεδο έχουμε ανοιχτή πρόσβαση και έλεγχο από τους χρήστες συχνά με χαμηλό ή ανύπαρκτο κόστος. Σε τρίτο επίπεδο πετυχαίνουμε να δημιουργήσουμε αυτό που λέγεται συλλογική νοημοσύνη και να αναπτύξουμε έναν πολιτισμό συμμετοχής, μια συμμετοχική κουλτούρα.

Καλά το σκεφτήκατε… οτιδήποτε πετυχημένο στο διαδίκτυο:

 • Ιστολόγια (blogs) όπου οι ιδιοκτήτες-χρήστες καταχωρούν το κυρίως περιεχόμενο αλλά όλοι οι άλλοι χρήστες επεμβαίνουν προσθέτοντας σχόλια, συζητώντας κ.λ.π.
 • Wikis, όπως η wikipedia, που προσφέρουν έναν χώρο ομαδικής συγγραφής
 • Υπηρεσίες φιλοξενίας περιεχομένου (μόλις έγραψα μια γενικούρα αλλά δεν ξέρω πως να το προσδιορίσω), όπως το Youtube για βίντεο ή το flickr για εικόνες, όπου το περιεχόμενο το δημιουργούν και το ανεβάζουν στην ιστοσελίδα οι χρήστες της
 • Μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως τα γνωστά facebook και twitter, όπου όλο το περιεχόμενο δημιουργείται επίσης από τους χρήστες που δικτυώνονται μεταξύ τους

Τι γίνεται όμως όσον αφορά τη χρήση εργαλείων Web 2.0 στην εκπαίδευση; Οι σύγχρονες θεωρίες μάθησης προτρέπουν τους εκπαιδευτικούς να εφαρμόζουν αρχές όπως:

 • Η ενεργός συμμετοχή των μαθητών
 • Η ενθάρρυνση της κοινωνικής αλληλεπίδρασης με επικοινωνία, συνεργασίες, ανταλλαγές, διαμοιρασμό και οικοδόμηση της γνώσης (κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες μάθησης)
 • Η συμμετοχή σε δραστηριότητες που έχουν νόημα και
 • Η διάθεση χρόνου στους μαθητές για εξάσκηση

Η διαδραστικότητα, το δυναμικό περιεχόμενο, η συνεργασία και η συνεισφορά που αποτελούν εγγενή χαρακτηριστικά των Web 2.0 εφαρμογών επιτρέπουν την υλοποίηση των παραπάνω αρχών στην πράξη. Η χρήση των εφαρμογών Web 2.0 στην εκπαίδευση παρέχει πλεονεκτήματα όπως:

 • Ενισχύεται η ενεργός συμμετοχή των μαθητών
 • Δημιουργεί ενθουσιασμό και αυξάνει το ενδιαφέρον των μαθητών
 • Παρέχει περισσότερες ευκαιρίες για συμμετοχή και συνεργασία
 • Πετυχαίνουμε αυξημένη ανταπόκριση των μαθητών και δυνατότητα αφομοίωσης σύνθετων εννοιών

 • Δυνατότητα καλύτερης εκμάθησης σε παιδιά με διαφορετικό στυλ μάθησης (ακουστικό, οπτικό, κιναισθητικό)
 • Ενίσχυση και διευκόλυνση μέσω των συνεργατικών δραστηριοτήτων της επικοινωνίας μεταξύ των μελών μιας ομάδας αλλά και μεταξύ των ομάδων συνεργασίας
 • Οι εφαρμογές είναι συχνά ευκολότερες στη χρήση και με έμφαση στο περιεχόμενο σε αντίθεση με άλλα εργαλεία-προγράμματα μη δικτυακά
 • Χρησιμοποιώντας εφαρμογές Web 2.0 παρέχεται στους μαθητές μια ποικιλία μέσων μάθησης
 • Επιτυγχάνεται και ενισχύεται ο ψηφιακός εγγραμματισμός

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε 24 web 2.0 εργαλεία

https://www.slideshare.net/gpalegeo/24-web-20

Top
 
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων