Ανελαστικές δαπάνες – ειδικό επιμίσθιο – λειτουργικά έξοδα – ενοίκιο – οικοσκευή – πρώτη μετάβαση

Ας δούμε λίγο το εξής παράλογο:
Οι σχολικές επιτροπές των ελληνικών σχολείων στο εξωτερικό πληρώνουν τους συμβασιούχους ορισμένου και αορίστου (ναι καλά ακούσατε, αορίστου) χρόνου.
Κάθε χρόνο καταθέτουν απολογισμό, πρόταση προϋπολογισμού κ.λ.π. Όλους τους μήνες οι συμβασιούχοι πληρώνονται κανονικά επειδή η δαπάνη θεωρείται «ανελαστική», όπως και τα ενοίκια. Ωραία ως εδώ.
Η

 » Διαβάστε περισσότερα

Εμβάσματα σε λογαριασμούς υπολόγων

Από φέτος (2010) δεν θα αποστέλλεται επιταγή στον υπόλογο Χ.Ε.Π. ειδικού επιμισθίου (το ίδιο και για τα Χ.Ε.Π. λειτουργικών εξόδων/ενοικίων Γραφείων Σ.Ε.) Αντί αυτού θα υπάρχει έμβασμα απευθείας στον λογαριασμό του υπολόγου (στη Γερμανία απ’ ότι γνωρίζω έχουν ανοίξει όλοι οι υπόλογοι λογαριασμό). Αν όλα πάνε καλά πιστεύω ότι τέλος Ιανουαρίου θα γίνει η αποστολή

 » Διαβάστε περισσότερα