Υπουργικές Αποφάσεις καθορισμού περιοχής ευθύνης Συντονιστών Εκπαίδευσης

Στα ακόλουθα Φ.Ε.Κ. υπάρχουν όλες οι Υπουργικές Αποφάσεις με τις οποίες καθορίζεται η περιοχή ευθύνης των Συντονιστών Εκπαίδευσης:
707/Β/1996, 88/Β/1999, 824/Β/2000, 791/Β/2001, 1491/Β/2001, 191/Β/2003, 631/Β/2003, 1538/Β/2006, 24/Β/2006, 188/Β/2007, 1915/Β/2008, 2170/Β/2008, 1291/Β/2010, 1397/Β/2010.
Όλα τα Φ.Ε.Κ. υπάρχουν διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου: http://www.et.gr

Αφήστε μια απάντηση