Νέο φορολογικό νομοσχέδιο, αυτοτελής φορολόγηση

Μάλιστα…σήμερα έχουμε 16 Απριλίου 2010 και δεν έχει δημοσιευτεί σε κάποια ιστοσελίδα το νομοσχέδιο ΣΤΗΝ ΤΩΡΙΝΗ ΤΟΥ ΜΟΡΦΗ (στην ιστοσελίδα της Βουλής υπάρχει ενημέρωση ότι θα ψηφιστεί την Τρίτη επί του συνόλου).

Αυτό που «καίει» τους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς είναι η φορολόγηση του ειδικού επιμισθίου. Πριν λίγο καιρό ο γνωστός σε όλους μας Γιάννης Μαλλιαρός έγραψε κάτι στο φόρουμ (isocrates.gr) στο οποίο πολλοί δεν έδωσαν σημασία ή μπορεί να μην κατάλαβαν.

Ας τα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά:

– Νόμος 2238/94, άρθρο 47, παρ. 3 όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 10 του άρθρου 12 του Ν.2459/97 αντιγράφω:

10. Η παράγραφος 3 του άρθρου 47 του ν. 2238/1994 αντικαθίσταται ως εξής:»3. Ειδικά για τους υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών και των λοιπών δημόσιων πολιτικών υπηρεσιών, του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, της Μόνιμης Αντιπροσωπείας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες και των στρατιωτικών, που υπηρετούν στην αλλοδαπή, καθώς και των υπαλλήλων του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, των υπαλλήλων του Εθνικού Οργανισμού Μικρομεσαίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων και των υπαλλήλων της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών, που υπηρετούν στα οικεία αντιπροσωπευτικά γραφεία τους στις Βρυξέλλες, ως καθαρό εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες αυτού του άρθρου λαμβάνεται ποσό ίσο με το καθαρόποσό αποδοχών, τις οποίες αυτοί θα έπαιρναν αν υπηρετούσαν στο εσωτερικό.»

Δηλαδή με την παραπάνω διάταξη το 1994 δεν υπήρχε φορολογία στο ειδικό επιμίσθιο. Πάμε παρακάτω:

Με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 10 του Ν.2459/97 προστίθεται η παράγραφος 4 στο άρθρο 14 του Ν.2238/94, αντιγράφω:

10. Στο άρθρο 14 του ν. 2238/1994 προστίθενται παράγραφοι 4, 5, 6 και 7, που έχουν ως εξής:

«4. Το καθαρά ποσό των αποδοχών που παίρνουν τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 47 ως μισθωτοί από τους εργοδότες που αναφέρονται στην ίδια παράγραφο, κατά το τμήμα που απομένει μετά την αφαίρεση από αυτό του καθαρού ποσού των αποδοχών, τις οποίες αυτοί θα έπαιρναν αν υπηρετούσαν στο εσωτερικό, φορολογείται αυτοτελώς με συντελεστή φόρου δεκαπέντε τοις εκατό (15%). Ο φόρος που προκύπτει παρακρατείται κατά την πληρωμή. Για την απόδοση του φόρου αυτής της παραγράφου εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 59. Με την παρακράτηση του φόρου που ενεργείται σύμφωνα με τα πιο πάνω εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση από το φόρο εισοδήματος για το ποσό αυτό των αποδοχών.

Με πολύ απλά λόγια από 1.1.97 υπάρχει αυτοτελής φορολόγηση 15% στο ειδικό επιμίσθιο.

Και πάμε τώρα στο «ζουμί» για να μη σας ζαλίζω:

Το τωρινό νομοσχέδιο (άρθρο 5 παρ. 7) υποτίθεται ότι καταργεί την αυτοτελή φορολόγηση (συγκεκριμένα την παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν.2238/94).

– δεν το έχουμε δει στην τελική του μορφή (ΟΠΩΣ ΘΑ ΨΗΦΙΣΤΕΙ ΤΕΛΙΚΑ) οπότε δεν μπορούμε να γνωρίζουμε από τώρα.

– αν βασιστούμε σε όσα υπάρχουν στην ιστοσελίδα της Βουλής τότε βλέπουμε ότι καταργείται η παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν.2238/94. Ωραία. Συνεχίζει όμως να ισχύει η παρ. 3 του άρθρου 47 (όπως τροποποιήθηκε) και το ειδικό επιμίσθιο δεν θεωρείται καθαρό εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες! Άρα αναρωτιέται ο Γιάννης και μαζί του κι έγω: ΠΩΣ ΘΑ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΕΙ;

Η λογική λέει ότι δεν πρέπει να καταργηθεί η αυτοτελής φορολόγηση ή να μην υπάρχει καν φορολόγηση. Η ενσωμάτωση του επιμισθίου στις αποδοχές θα προκαλούσε πολλά προβλήματα τεχνικής φύσεως και θα ήταν απαραίτητες πολλές διασταυρώσεις από το Υπουργείο Οικονομικών. Για παράδειγμα, ποιος μας λέει ότι κάποιος εκπαιδευτικός/διπλωματικός υπάλληλος δεν θα αποκρύψει στη φορολογική δήλωση το ειδικό επιμίσθιο/επίδομα αλλοδαπής;

ΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΤΟΥ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΠΟΥΜΕ ΠΟΛΛΑ. Γνωρίζουμε ότι ψηφίστηκε επί της αρχής, κατά άρθρο και απομένει η ψήφισή του στο σύνολο (νομίζω την Τρίτη).

‘Έβγαλα» τα μάτια μου με τα πρακτικά της Βουλής. Δεν βρήκα το κομμάτι στο οποίο ψηφίζεται το άρθρο 5. Επίσης δεν βρήκα τις τροπολογίες που κατέθεσε ο Υπουργός/Υφυπουργός (στις εφημερίδες υπάρχουν αλλά όχι στα πρακτικά της Βουλής). Κάποιοι βουλευτές αναφέρθηκαν στο θέμα επισημαίνοντας ότι «δεν είναι εισόδημα» και ότι δεν πρέπει να καταργηθεί η αυτοτελής φορολόγηση.

Auf Wiedersehen.

5 σχόλια στο “Νέο φορολογικό νομοσχέδιο, αυτοτελής φορολόγηση

 1. Βρήκα το σημείο που μας ενδιαφέρει στα πρακτικά της Βουλής:

  Ερωτάται το Σώμα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 5 ως έχει;
  ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
  ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
  ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
  ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΑΤΙΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
  ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Συνεπώς, το άρθρο 5 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.

  Εγώ συμπεραίνω λοιπόν ότι ψηφίστηκε η διάταξη με την οποία καταργείται άλλη διάταξη με την οποία είχαμε αυτοτελή φορολόγηση. ΑΠΟ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΟΤΙ ΘΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΘΕΙ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ;

 2. Έχω στείλει το παραπάνω ερώτημα στην Ένωση Διπλωματικών Υπαλλήλων καθώς και στο αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Οικονομικών και δεν έχω λάβει έως και σήμερα (11.05.2010) απάντηση. Θα ενημερώσω αν έχω κάτι συγκεκριμένο.

 3. Σχετική εγκύκλιος Υπουργείου Οικονομικών:
  http://www.mnec.gr/export/sites/mnec/el/nomothesia/apofaseis_egk/apofaseis/Documents/pol1060_14_05_2010.pdf
  Κεφάλαιο Γ.
  Αντιγράφω:
  Στις καθαρές αμοιβές για υπερωριακή εργασία, επιχορηγήσεις, επιδόματα,
  καθώς και στις κάθε άλλου είδους, πρόσθετες αμοιβές ή παροχές, οι οποίες
  καταβάλλονται τακτικά ή έκτακτα και δεν συνεντέλλονται με τις τακτικές αποδοχές,
  εφόσον αυτές θεωρούνται εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, ο παρακρατούμενος
  φόρος υπολογίζεται μεσυντελεστή 20% στο συνολικό καθαρό ποσό, όσο και αν
  είναι αυτό.

  Όπως είδαμε παραπάνω για όσους υπηρετούν στο εξωτερικό ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες λαμβάνεται το καθαρό ποσό που θα έπαιρναν αν υπηρετούσαν στην Ελλάδα.
  Άρα λέω εγώ, το ειδικό επιμίσθιο δεν φορολογείται.

  Μπορούμε να το συζητήσουμε.

 4. Λοιπόν, πρόσφατα (29.07.2010) ψηφίστηκε νόμος (Νόμος 3867/2010, Φ.Ε.Κ. 128/Α΄/03-08-2010). Στην παρ.5 του άρθρου 24:

  5.α) Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 47 του
  ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α ́) προστίθενται οι λέξεις «κα-
  θώς και το 50% των αποδοχών που λαμβάνουν λόγω της
  υπηρεσίας τους στο εξωτερικό, με εξαίρεση τις προσαυ-
  ξήσεις κατοικίας και τέκνων που αντιστοιχούν στην απο-
  ζημίωση υπηρεσίας αλλοδαπής.»

  Αυτό με λίγα λόγια σημαίνει ότι το 50% του ειδικού επιμισθίου θεωρείται ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες.

Αφήστε μια απάντηση