Νομοθεσία για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό

nomos_2413_1996_allages.pdf

Μάλιστα…Ο Νόμος πλαίσιο είναι ο Ν.2413/96. Όπως όμως συμβαίνει με πολλούς νόμους έχουμε προσθήκες/τροποποιήσεις/καταργήσεις άρθρων με μεταγενέστερους νόμους. Καλό είναι λοιπόν να γνωρίζει κανείς ότι ΔΕΝ ΙΣΧΥΟΥΝ όλα όσα αναφέρει ο Ν.2413/96.

Μετά από έρευνα βρήκα ότι αλλαγές/τροποποιήσεις/καταργήσεις άρθρων έχουμε με τους νόμους: Ν.2515/97, Ν.2621/98, Ν.2640/98, Ν.2817/00, Ν.2909/01, Ν.3149/03, Ν.3404/05, Ν.3687/08, Ν.3794/09 και Ν.3848/2010.

Προφανώς είναι πολύ δύσκολο να ανακαλύψει κανείς τι τελικά ισχύει. Γι’ αυτό το λόγο προσπάθησα να συγκεντρώσω όλες τις αλλαγές στο αρχικό αρχείο το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε. 

Στο μεταξύ είχε ξεκινήσει διαβούλευση (από τον Ιανουάριο μέχρι και τον Οκτώβριο 2009) με συσκέψεις όλων των εμπλεκόμενων φορέων με στόχο την τροποποίηση όλης της νομοθεσίας για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση.

Αφήστε μια απάντηση