Γραφεία Συντονιστών Εκπαίδευσης

Σε όλο τον κόσμο υπάρχουν 29 (τελευταία ενημέρωση Νοέμβριος 2008) Γραφεία Συντονιστών Εκπαίδευσης. Ο κάθε Συντονιστής είναι αρμόδιος για την περιοχή ευθύνης του η οποία καθορίζεται με σχετική Υπουργική Απόφαση. Οι ιστοσελίδες των Γραφείων Συντονιστών Εκπαίδευσης, οι περιοχές ευθύνης καθώς και στοιχεία επικοινωνίας υπάρχουν στην ιστοσελίδα isocrates.gr.

Αφήστε μια απάντηση