Καλή πλοήγηση σημαίνει ασφαλής πλοήγηση!

Μερικές συμβουλές για την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο

  • Μην δίνετε ποτέ τα προσωπικά σας στοιχεία, ούτε να αποκαλύπτετε σε άλλους χρήστες του Διαδικτύου πληροφορίες που αφορούν τους φίλους σας, την οικογένειά σας ή το σχολείο σας.

Εθισμός στο διαδίκτυο και Διαδικτυακά παιχνίδια

Εθισμός στο Διαδίκτυο
Ορισμός
Προκύπτει με την πολύωρη ενασχόληση ατόμων σε διαδικτυακές δραστηριότητες όπως είναι παιχνίδια, δωμάτια συζητήσεων, ηλεκτρονικός τζόγος και άλλα.
Αναγνώριση – Χαρακτηριστικά
Ένα άτομο είναι εθισμένο όταν χαρακτηρίζεται από τουλάχιστο τρία από τα πιο κάτω:
Χρήση του Διαδικτύου για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από

 » Διαβάστε όλο το άρθρο