Θεία Λειτουργία: Το δώρο του Θεού

«Τό Δῶρο Τοῦ Θεοῦ» εἶναι ἕνα ὀπτικοακουστικό ὑλικό,πού μᾶς βοηθᾶ νά συμμετέχουμε προσωπικά στήν τέλεση τῆς Ὀρθοδόξου θείας Λειτουργίας.
Μέ εἰκόνα, περιγραφή καί ἦχο δίνεται ἡ δυνατότητα νά γνωρίσουμε

τήν θεολογία τῆς Ὀρθοδόξου Λατρείας, νά διακρίνουμε ὅσα δέν βλέπουμε τήν Κυριακή κατά τήν παρουσία μας στόν Ναό, νά βιώσουμε τήν ἀποκάλυψη τοῦ Θεοῦ καί νά πορευθοῦμε πρός τήν προσωπική μας Μεταμόρφωση.
Τό VIDEO ἀπευθύνεται σέ ὅλους ὅσους ἐπιθυμοῦν νά γνωρίσουν τόν Λειτουργικό μας πλοῦτο,σέ ὅσους ἀσχολοῦνται μέ τήν νεότητα καί σ’ αὐτούς πού προσπαθοῦν νά προετοιμάζονται καλύτερα γιά τήν Θεία Εὐχαριστία.
 
 ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Πρωτοπρεσβύτερος Μπεκούλης Παναγιώτης
Ἱεροδιάκονος Καπελλάκης Σπυρίδων

Αφήστε μια απάντηση