Η φαντασία είναι πιο σημαντική από τη γνώση

Μνημονικός κανόνας

Στον Πλάτωνα αποδίδεται η φράση:

Αεί    ο    Θεός    ο     Μέγας   γεωμετρεί
3     1      4      1       5            9

Την οποία συμπλήρωσε ο καθηγητής Μαθηματικών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών Ν. Χατζιδάκης (1872-1942)

το    κύκλου  μήκος  ίνα   ορίση      διαμέτρω,
2        6          5      3       5              8

παρήγαγεν    αριθμόν       απέραντον,
9              7                 9

καί      όν,       φεύ
3       2         3

ουδέποτε     όλον     θνητοί     θα       εύρωσι.
8             4          6          2           7

Θελήσαμε και εμείς να ακολουθήσουμε τα χνάρια του Πλάτωνα και να φτιάξουμε το δικό μας στιχάκι για να θυμόμαστε  τα πρώτα δεκαδικά ψηφία του π. Και ορίστε η προσπάθεια μας:

Έλα!   Η   μέρα   η  τρανή   ακολουθεί
3      1     4     1     5           9

Να   βγούμε  βόλτα  στο  δρόμο,
2       6         5       3       5

τραγούδι   ψάχνοντας   ζωντανό    χαρούμενο
8             9              7               9

για       τη      ζωή!
3       2        3

 

Συγγραφέας στις 9 Δεκεμβρίου 2016 στις 13:18 | Σχόλια & Παραθέσεις (0)
Αφήστε μια απάντηση