Η μουσική

Κάθε άνθρωπος ανταποκρίνεται στη μουσική. Γεννιόμαστε όλοι με αυτή την ικανότητα. Οι έρευνες έδειξαν, ότι η ικανότητα αυτή δεν επηρεάζεται από οποιαδήποτε δυσκολία, σύνδρομο ή διαταραχή. Επίσης, η μουσική έχει […]