Ψυχολογία

Ψυχολογία είναι ο κλάδος που ασχολείται με τη μελέτη της σκέψης και των συμπεριφορών, αλλά και με τις λειτουργίες του οργανισμού που σχετίζονται με τη συμπεριφορά. Η καλή παιδική ψυχολογία είναι σημαντική, γι ΄αυτό η ενημέρωση των γονέων πρέπει να είναι συνεχής. Άρθρα ειδικών, σχολές γονέων και ο ειδικός ψυχολόγος, όταν κρίνεται απαραίτητο είναι μερικοί τρόποι να πάρουμε πληροφορίες για θέματα που αφορούν την ψυχολογία των παιδιών.