Επιστροφή σε Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ

Στη σελίδα αυτή (εκτός από βιντεάκια) μπορείτε να βρείτε σχεδιαγράμματα – σημειώσεις μαθημάτων.

 

 

KΕΦΑΛΑΙΟ 1ο: ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΑΙΩΝΕΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ (330-717)

Από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη Ο Ιουστινιανός και το έργο του  Φύλλο εργασίας – Αγία Σοφία  Ο Ηράκλειος και η δυναστεία του (610-717): Εσωτερική μεταρρύθμιση και αγώνας επιβίωσης

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

  Μπορείτε να δείτε και το αντίστοιχο της Α΄ Γυμνασίου που είναι σαν φύλλο εργασίας. Χρειάζεται δηλαδή να συμπληρώσουν κι οι μαθητές/ριες κάποια στοιχεία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο:ΛΑΟΙ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΓΥΡΟ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

 Οι Σλάβοι και οι σχέσεις τους με το Βυζάντιο  Οι Βούλγαροι και οι σχέσεις τους με το Βυζάντιο  Το εμπόριο και ο πολιτισμός του Ισλάμ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο: ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΚΜΗΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ (717-1025)

Η διαμόρφωση της μεσαιωνικής ελληνικής βυζαντινής αυτοκρατορίας  Η μεταβατική εποχή: Οι έριδες για το ζήτημα των εικόνων Η βασιλεία του Μιχαήλ Γ’ και η αυγή της Νέας Εποχής  Η διάδοση του Χριστιανισμού στους Μοραβούς και τους Βουλγάρους  Η Βυζαντινή Εποποιία. Επικοί αγώνες και επέκταση της Αυτοκρατορίας  Η νομοθεσία της Μακεδόνικης Δυναστείας και η σύγκρουση της …

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο: ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ (1025-1453)

Η κρίση και οι απώλειες της Αυτοκρατορίας κατά τον 11ο αιώνα (1025-1081) Η ενετική οικονομική διείσδυση και το Σχίσμα των Εκκλησιών  H περίοδος της Λατινοκρατίας και τα ελληνικά κράτη H εξάπλωση των Τούρκων και οι τελευταίες προσπάθειες για ανάσχεσή τους  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

1ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ  2ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 3ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση