Επιστροφή σε ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ. Η ΓΕΝΙΑ ΤΗΣ ΕΙΣΒΟΛΗΣ: ΚΥΠΡΟΣ-ΕΛΛΑΔΑ-ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ

H συμμετοχή μας στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Κύπρος-Ελλάδα- Ομογένεια: Εκπαιδευτικές Γέφυρες” (Τμήματα Γ2, Γ3, Γ5).
Ως τελικό προϊόν υποβάλουμε ένα project. Το project έχει ως στόχο να προσεγγίσει το θέμα της εισβολής μέσα από τον φακό της λογοτεχνίας. Έτσι, επιλέχθηκαν διηγήματα που η θεματική τους εξιστορεί τα γεγονότα στην εξέλιξή τους, σύμφωνα με τον ιστορικό χρόνο. Τα «Διηγήματα της Εισβολής» προσεγγίζονται με βάση το νέο ΠΣ για το μάθημα της λογοτεχνίας του Γυμνασίου στο πλαίσιο ενασχόλησης με εκτενές λογοτεχνικό έργο εντός της σχολικής τάξης. Η συγκεκριμένη ιστοσελίδα έχει ως στόχο να το παρουσιάσει (φιλοσοφία, πορεία υλοποίησης, δραστηριότητες, ενδεικτικές μαθητικές εργασίες). Συγχρόνως, όμως, γίνεται και διάχυση του όλου εγχειρήματος.
Για να δείτε το project κλικ στην εικόνα:
Screenshot 2
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση