Επιστροφή σε ΙΣΤΟΡΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄: Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Το κράτος της Μακεδονίας

Το κράτος της Μακεδονίας επεκτείνεται.

Αλέξανδρος. Η κατάκτηση της Ανατολής.

Η εκστρατεία του Μ. Αλέξανδρυ στην Ανατολή. Πατώντας πάνω σε κάθε τοποθεσία, μπορείτε να διαβάσετε σχετικές πληροφορίες, καθώς και τη σημερινή ονομασία της περιοχής. Για να δείτε τον ψηφιακό χάρτη κλικ πάνω στην εικόνα.

Το έργο του Αλέξανδρου

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση