Προγραμματισμός με Python

Για το σχολικό έτος 2020-2021 και σύμφωνα με οδηγία της Ε.Ε.Π.Π.Σ., λειτουργεί στο σχολείο μας ο Όμιλος με θέμα: «Προγραμματισμός με Python»

Υπεύθυνες Καθηγήτριες:

Αγγέλη Βασιλική (Πληροφορικός) – Γερογιάννη Χαρά (Πληροφορικός)Λήψη αρχείου

Copyright © ΠΡΟΤΥΠΟ ΛΥΚΕΙΟ ΖΩΣΙΜΑΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ          Φιλοξενείται από Blogs.sch.gr
Top