Σχ. έτος 2019-2020

Το Πρόγραμμα Erasmus+ που έχει εγκριθεί για το σχολείο μας για τα έτη 2019-2020

Κωδικός: 2019-1-EL01-KA101-061754
Τίτλος:  «Μεγιστοποιώντας το ενδιαφέρον των μαθητών με χρήση web 2.0 εργαλείων»

 

Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus  ΚΑ1 καθηγητές του σχολείου μας συμμετείχαν σε εξαήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο στην πόλη Σάντα-Μαρία ντα Φέϊρα της Πορτογαλίας,

Στην επιμόρφωση συμμετείχαν καθηγητές από τις χώρες: Πορτογαλία-Γερμανία-Βουλγαρία-Πολωνία-Ισπανία-Νορβηγία-Τσεχία-Ολλανδία και Ελλάδα. Τοσχολείο μας εκπροσώπησαν  οι καθηγητές: Σπυρίδων Δάφνης (Κοινωνιολόγος), Χαρά Γερογιάννη (Πληροφορικός), Ελένη Μπολιάρη (Μαθηματικός) και Βασιλική Αγγέλη (Πληροφορικός).

Οι εκπαιδευτικοί γύρισαν ενθουσιασμένοι τόσο από την οργάνωση και την πληρότητα του προγράμματος επιμόρφωσης όσο και από τη φιλοξενία και τη συνεργασία των Πορτογάλων συναδέλφων τους. Είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τα εκπαιδευτικά συστήματα που εφαρμόζονται στις άλλες χώρες, τον τρόπο οργάνωσης και διοίκησης των σχολείων τους αλλά και να μεταδώσουν στους  Ευρωπαίους συναδέλφους τους στοιχεία της ελληνικής κουλτούρας και ιστορίας καθώς και πληροφορίες για την ιστορία της πόλης μας.

Στα πλαίσια της κινητικότητας εφαρμόζουμε ήδη  στο σχολείο μας μεθόδους διδασκαλίας με χρήση web 2.0 εργαλείων σε φορητές  συσκευές και φιλοδοξούμε να αποτελέσουμε πολλαπλασιαστές για τους συναδέλφους μας.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικός φορές για την Ελλάδα είναι το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών.

Copyright © ΠΡΟΤΥΠΟ ΛΥΚΕΙΟ ΖΩΣΙΜΑΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ          Φιλοξενείται από Blogs.sch.gr
Top