Αποτελέσματα δοκιμασίας δεξιοτήτων.

Τα αποτελέσματα των βαθμολογιών της γραπτής δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων των υποψηφίων για την εισαγωγή στην Α’ τάξη του σχολείου μας, σε φθίνουσα σειρά βαθμολογίας (κατάταξη) είναι:

ΠΙΝΑΚΑΣ

Σας υπενθυμίζουμε επίσης ότι σύμφωνα με την παρ. 17 της  ΥΑ   58877/Δ6/25-5-2021, σε περίπτωση ισοβαθμίας στην τελευταία θέση των επιτυχόντων/ουσών γίνεται κλήρωση μεταξύ των ισοβαθμούντων/ουσών μαθητών/τριών, με ευθύνη του ΕΠ.Ε.Σ. του σχολείου και με παρουσία των ενδιαφερόμενων γονέων και/ή κηδεμόνων, ώστε να προκύψει ο τελικός πίνακας των εισακτέων και των επιλαχόντων/ουσών.

Θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του σχολείου για την ημερομηνία και ώρα πραγματοποίησης της κλήρωσης.

  

Αφήστε μια απάντηση