ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Περιβαλλοντικό πρόγραμμα που έκαναν μαθητές της Α΄ Τάξης με την καθοδήγηση των καθηγητριών: κ. Καραγιάννη Κυριακής ΠΕ04, κ. Αγγέλη Βσιλικής ΠΕ19 και κ. Τσιακίρη Ελένης ΠΕ03.

Αφήστε μια απάντηση