Το ΓΕ.Λ. Βυρώνειας στο ASPnet-UNESCO

Το Γενικό Λύκειο Βυρώνειας, υπό τη διεύθυνση του κ. Σαράφη Γεωργίου, ΠΕ04 Dr. Φυσικού, αποτελεί πλέον μέλος του Δικτύου Συνδεδεμένων Σχολείων της UNESCO (Associated Schools network/ASPnet), μετά την επιτυχή διαδικασία ένταξής του κατά τη σχολική χρονιά 2021-2022 με σχολική συντονίστρια ASPnet την εκπαιδευτικό κ. Παραλίδου Μαρία, ΠΕ02 MSc Φιλόλογο, και εθνική συντονίστρια την κ. Δηλάρη Βέρα (Τμήμα Διεθνών Σχέσεων Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων, Γενική Διεύθυνση Διεθνών, Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων). Σκοπός συμμετοχής της σχολικής μονάδας στο διεθνές σχολικό δίκτυο είναι η συμβολή της στην προώθηση των αξιών και των αρχών που κατοχυρώνονται στο Σύνταγμα της UNESCO και στον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση